fbpx

Harmonogram- Kurs zawodowy dla 1UP- OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO Z WYMIANĄ BUTLI GAZOWEJ

2020.06.25

Miejsce szkolenia: Mielec ul. Mickiewicza 9 (zajęcia teoretyczne), ul. Sołtyka 1 (zajęcia praktyczne)
od 29.06.2020r. do 08.07.2020r.
Lp. Data Godziny prowadzenia zajęć Tematyka zajęć Liczba godzin
1. 29.06. 2020 14.00- 20.00
1. Dozór techniczny: podstawy prawne związane z obsługą urządzeń, dokumentacja techniczna urządzeń, rodzaje badań technicznych – 2h
2. Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących wózki jezdniowe podnośnikowe – 0,5h
3. Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu – 0,5h
4. Rodzaje wózków jezdniowych podnośnikowych objętych zakresem uprawnienia – 0,5h
5. Podstawowe pojęcia z zakresu mechaniki i elektromechaniki – 0,5h
6. Podstawowe parametry techniczne wózków jezdniowych podnośnikowych – 0,5h
7. Diagramy udźwigów dla wózków jezdniowych podnośnikowych, oznaczenia stosowane na wózkach jezdniowych podnośnikowych-1,5h
6
2. 30.06. 2020 8.00- 14.00
8. Pojęcie stateczności wózków jezdniowych podnośnikowych - 0,5h
9. Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych – 3h
10. Mechanizmy stosowane w wózkach jezdniowych podnośnikowych oraz ich budowa i działanie – 2h
11. Rodzaje sterowań stosowanych w wózkach jezdniowych podnośnikowych – 0,5h
6
3. 01.07. 2020 14.00- 20.00
12. Urządzenia zabezpieczające stosowane w wózkach jezdniowych podnośnikowych (hydrauliczne, elektryczne, mechaniczne) – 1h
13. Wyposażenie elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne wózków jezdniowych podnośnikowych – 1h
14. Praca wózkami jezdniowymi z zastosowaniem różnych osprzętów  - 1h
15. Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy – 2h
17. Praca w specyficznych warunkach jak np.: jazda po drogach publicznych, transport ludzi w koszu, itp. – 1 h
6
4. 02.07. 2020 14.00- 20.00
17. Praca w specyficznych warunkach jak np.: jazda po drogach publicznych, transport ludzi w koszu, itp. - 1 h
18. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa – 1h
19. Warunki bezpiecznej pracy wózków jezdniowych podnośnikowych - 2h
20. BHP przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych, środki ochrony indywidualnej – 2h
6
5. 03.07. 2020 8.00- 12.00
21. Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń zasilanych gazem (LPG, CNG). Praktyczna wymiana butli – 2h
22. Niebezpieczne uszkodzenie/nieszczęśliwy wypadek – przykłady, procedura postępowania w przypadku niebezpiecznego uszkodzenia/nieszczęśliwego wypadku–2h
4
6. 06.07. 2020 8.00-12.00
Zajęcia praktyczne
4
7. 07.07. 2020 8.00-12.00
Zajęcia praktyczne
4
8. 08.07. 2020 8.00-12.00
Zajęcia praktyczne
4
Łącznie godzin: 40
Skip to content