fbpx

informacja o zamknięciu rekrutacji

2023.02.06

Szanowni Państwo,

zgodnie z § 5.4 Regulaminu rekrutacji informujemy, że w związku z przekroczeniem limitu 700 zarejestrowanych formularzy rekrutacja do projektu zostanie zakończona z końcem dzisiejszego dnia tj. 06.02.2023.

Osoby zakwalifikowane w ramach niniejszego naboru zostaną powiadomione o wyniku rekrutacji e-mailowo i/lub telefonicznie. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Kandydatki/Kandydata Operator podejmie minimum jedną ponowną próbę kontaktu telefonicznego i e-mailowego a w razie niepowodzenia i braku kontaktu w ciągu dalszych 2 dni roboczych będzie mógł usunąć osobę z listy rankingowej i rezerwowej.

Osoby spełniające kryteria formalne, które nie zakwalifikowały się w ramach naboru wpisane są na listę rezerwową i będą automatycznie traktowane jako Kandydaci w kolejnych cyklach naborów.

Listy rankingowe i rezerwowe zostaną opublikowane na stronie internetowej www.wektor.org.pl w postaci zestawienia numerów Formularzy rekrutacyjnych.

Skip to content