fbpx

Informacja o planowanym dodatkowym naborze na ścieżkę dotacyjną

2021.12.14

W związku z nagłą rezygnacją 1 Uczestnika/Uczestniczki planujemy nabór dodatkowy (uzupełniający) na ścieżkę dotacyjną.

Dodatkowy nabór na ścieżkę dotacyjną, celem wyłonienia 1 UP planowany na 22-28.12.2021 r.
Ścieżka dotacyjna skierowana w pierwszej kolejności do osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu)

a. wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej oraz szkoleniowe przygotowanie do samodzielnego
założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (23 050,00 PLN)

b. wsparcie pomostowe (6 miesięcy x 2600,00 PLN)

c. wsparcie pomostowe przedłużone (6 miesięcy x 2600,00 PLN)

W zakładce DOKUMENTY do wglądu

Skip to content