fbpx

Informacja o możliwości złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego I-szy nabór

2021.08.02

Szanowni Państwo, w związku z otrzymaniem wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej i rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu jest możliwość  ubiegania się o przyznanie wsparcia pomostowego oraz otrzymywania tego wsparcia w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Wnioski można składać od 2.08.2021 do 13.08.2021

Dokumenty dotyczące wsparcia pomostowego znajdują się w zakładce:

Dokumenty do wsparcia pomostowego

UWAGA! Wydatki ponoszone na wsparcie pomostowe nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi przez Uczestnika projektu z tytułu realizacji Umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

Skip to content