fbpx

Informacja dotycząca naborów

2019.04.23

Szanowni Państwo!

Ze względu na pojawiające się nieprawidłowości przy rekrutacji informujemy, że od dnia dzisiejszego tj. 23.04.2019 formularze rekrutacyjne przesłane lub dostarczane do Punktów Rekrutacyjnych przez firmy szkoleniowe nie będą uwzględniane w procedurze rekrutacyjnej. Przypominamy, że projekt Centralny Okręg Szkoleniowy jest skierowany dla osób, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Przesyłanie formularzy przez podmioty nieuprawnione do udziału w projekcie rodzi podejrzenia o nadużycia oraz obawy o nierówne traktowanie kandydatów, gdyż jednym z elementów oceny jest kolejność zgłoszeń.

Z poważaniem Wiktor Cichoń kierownik projektu

Skip to content