fbpx

Informacja dotycząca I naboru: wyniki ocen biznesplanów

2021.07.15

Poniżej znajduje się zestawienie biznesplanów złożonych w ramach I naboru wraz z wynikami - liczbą przyznanych punktów

Skip to content