fbpx

Harmonogramy wsparcia- pośrednictwo pracy w dniach 08.03.2021-13.03.2021 (Ścieżka A)

2021.03.04

Harmonogram wsparcia Pośrednictwo pracy w dniu 08.03.2021
Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nr zgłoszeniowy Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie (planowane) Adres odbywania działania/wsparcia (w tym nr sali) Nazwa organizatora stażu/szkolenia W przypadku stażu -stanowisko stażysty W przypadku osób niepełnosprawnych -  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej T/N
1 39/5/INZ/WSS/2020 Pośrednictwo pracy 08.03.2021 07:00-08:30 Spotkanie zdalne (Platforma Cogito) COGITO Centrum Kształcenia Sp. z o.o.
2 6/4/INZ/WSS/2020 17:00-18:30
3 21/5/INZ/WSS/2020 19:00-20:30
Harmonogram wsparcia Pośrednictwo pracy w dniu 09.03.2021
Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nr zgłoszeniowy Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie (planowane) Adres odbywania działania/wsparcia (w tym nr sali) Nazwa organizatora stażu/szkolenia W przypadku stażu -stanowisko stażysty W przypadku osób niepełnosprawnych -  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej T/N
1 13/4/INZ/WSS/2020 Pośrednictwo pracy 09.03.2021 15:30-17:00 Spotkanie zdalne (Platforma Cogito) COGITO Centrum Kształcenia Sp. z o.o.
Harmonogram wsparcia Pośrednictwo pracy w dniu 12.03.2021
Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nr zgłoszeniowy Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie (planowane) Adres odbywania działania/wsparcia (w tym nr sali) Nazwa organizatora stażu/szkolenia W przypadku stażu -stanowisko stażysty W przypadku osób niepełnosprawnych -  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej T/N
1 28/5/INZ/WSS/2020 Pośrednictwo pracy 12.03.2021 08:00-09:30 Spotkanie zdalne (Platforma Cogito) COGITO Centrum Kształcenia Sp. z o.o.
Harmonogram wsparcia Pośrednictwo pracy w dniu 13.03.2021
Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nr zgłoszeniowy Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie (planowane) Adres odbywania działania/wsparcia (w tym nr sali) Nazwa organizatora stażu/szkolenia W przypadku stażu -stanowisko stażysty W przypadku osób niepełnosprawnych -  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej T/N
1 25/4/INZ/WSS/2020 Pośrednictwo pracy 13.03.2021 17:00-18:30 Spotkanie zdalne (Platforma Cogito) COGITO Centrum Kształcenia Sp. z o.o.
2 28/4/INZ/WSS/2020 19:00-20:30
Skip to content