fbpx

Harmonogram wsparcia IPD- 01.07.2020 r.

2020.06.26

Wsparcie udzielane w ramach Zadania nr 1 Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych [IPD]
Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nazwisko i imię uczestnika projektu Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Imię i nazwisko trenera/wykładowcy Adres odbywania działania/wsparcia (w tym nr sali)
1. Uczestnik 1 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 9:00 do 10:30 Doradca 1 ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz II piętro, s.217-222
2. Uczestnik 2 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 9:00 do 10:30 Doradca 2
3. Uczestnik 3 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 9:00 do 10:30 Doradca 3
4. Uczestnik 4 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 9:00 do 10:30 Doradca 4
5. Uczestnik 5 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 10:30 do 12:00 Doradca 1
6. Uczestnik 6 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 10:30 do 12:00 Doradca 2
7. Uczestnik 7 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 10:30 do 12:00 Doradca 3
8. Uczestnik 8 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 10:30 do 12:00 Doradca 4
9. Uczestnik 9 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 13:00 do 14:30 Doradca 1       ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro s.10,11,12,13
10. Uczestnik 10 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 13:00 do 14:30 Doradca 2
11. Uczestnik 11 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 13:00 do 14:30 Doradca 3
12. Uczestnik 12 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 13:00 do 14:30 Doradca 4
13. Uczestnik 13 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 14:30 do 16:00 Doradca 1
14. Uczestnik 14 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 14:30 do 16:00 Doradca 2
15. Uczestnik 15 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 14:30 do 16:00 Doradca 3
16. Uczestnik 16 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 14:30 do 16:00 Doradca 4
17. Uczestnik 17 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 16:00 do 17:30 Doradca 1
18. Uczestnik 18 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 16:00 do 17:30 Doradca 2
19. Uczestnik 19 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 16:00 do 17:30 Doradca 3
20. Uczestnik 20 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 01.07.2020 r od 16:00 do 17:30 Doradca 4
Skip to content