fbpx

Harmonogram wsparcia IPD w dniu 08.09.2020

2020.09.04

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia (w tym nr sali) Nazwa organizatora stażu/szkolenia W przypadku stażu -stanowisko stażysty W przypadku osób niepełnosprawnych -  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej T/N
1 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 08.09.2020 od 9:00 do 10:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 12) Stowarzyszenie PROREW
2 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 08.09.2020 od 9:00 do 10:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 13) Stowarzyszenie PROREW
3 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 08.09.2020 od 9:00 do 10:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 10) Stowarzyszenie PROREW
4 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 08.09.2020 od 9:00 do 10:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 11) Stowarzyszenie PROREW
5 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 08.09.2020 od 10:30 do 12:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 12) Stowarzyszenie PROREW
6 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 08.09.2020 od 10:30 do 12:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 13) Stowarzyszenie PROREW
7 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 08.09.2020 od 10:30 do 12:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 10) Stowarzyszenie PROREW
8 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 08.09.2020 od 10:30 do 12:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 11) Stowarzyszenie PROREW
9 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 08.09.2020 od 12:00 do 13:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 12) Stowarzyszenie PROREW
10 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 08.09.2020 od 12:00 do 13:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 13) Stowarzyszenie PROREW
11 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 08.09.2020 od 12:00 do 13:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 10) Stowarzyszenie PROREW
12 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 08.09.2020 od 12:00 do 13:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 11) Stowarzyszenie PROREW
13 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 08.09.2020 od 13:30 do 15:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 12) Stowarzyszenie PROREW
14 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 08.09.2020 od 13:30 do 15:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 13) Stowarzyszenie PROREW
15 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 08.09.2020 od 13:30 do 15:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 10) Stowarzyszenie PROREW
16 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 08.09.2020 od 13:30 do 15:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 11) Stowarzyszenie PROREW
17 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 08.09.2020 od 15:00 do 16:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 12) Stowarzyszenie PROREW
18 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 08.09.2020 od 15:00 do 16:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 13) Stowarzyszenie PROREW
19 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 08.09.2020 od 15:00 do 16:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 10) Stowarzyszenie PROREW
20 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 08.09.2020 od 15:00 do 16:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 11) Stowarzyszenie PROREW
21 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 08.09.2020 od 16:30 do 18:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 12) Stowarzyszenie PROREW
22 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 08.09.2020 od 16:30 do 18:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer  13) Stowarzyszenie PROREW
23 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 08.09.2020 od 16:30 do 18:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 10) Stowarzyszenie PROREW
24 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 08.09.2020 od 16:30 do 18:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 11) Stowarzyszenie PROREW
25 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 08.09.2020 od 18:00 do 19:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 12) Stowarzyszenie PROREW
26 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 08.09.2020 od 18:00 do 19:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 13) Stowarzyszenie PROREW
27 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 08.09.2020 od 18:00 do 19:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 10) Stowarzyszenie PROREW
28 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 08.09.2020 od 18:00 do 19:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 11) Stowarzyszenie PROREW
Skip to content