fbpx

Harmonogram wsparcia- Indywidualne Pośrednictwo pracy- 25.01.2021 (Ścieżka A)

2021.01.14

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nr zgłoszeniowy Uczestniczki/Uczestnika projektu Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia (w tym nr sali) Nazwa organizatora stażu/szkolenia
1 19/1/INZ/WSS/2020 Pośrednictwo pracy 25.01.2021 17:00-18:30 Spotkanie zdalne COGITO Centrum Kształcenia Sp. z o.o.
2 32/5/INZ/WSS/2020 19:00-20:30
Skip to content