fbpx

Harmonogram wsparcia- Indywidualne Pośrednictwo pracy- 17.01.2021 (Ścieżka A)

2021.01.08

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nr zgłoszeniowy Uczestniczki/Uczestnika projektu Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia (w tym nr sali) Nazwa organizatora stażu/szkolenia W przypadku stażu -stanowisko stażysty W przypadku osób niepełnosprawnych -  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej T/N
1 4/2/INZ/WSS/2020 Indywidualne pośrednictwo pracy 17.01.2021 12:00-13:30 Spotkanie zdalne na platformie https://cogitock.pl/ COGITO Centrum Kształcenia Sp. z o.o.
2 5/1/INZ/WSS/2020 13:45-15:15
3 6/5/INZ/WSS/2020 15:30-17:00
4 28/5/INZ/WSS/2020 17:15-18:45
5 10/2/INZ/WSS/2020 19:00-20:30
Skip to content