fbpx

Harmonogram wsparcia- Indywidualne Pośrednictwo pracy 15.01.2021 r. (Ścieżka A)

2021.01.08

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nr zgłoszeniowy Uczestniczki/Uczestnika projektu Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia (w tym nr sali) Nazwa organizatora stażu/szkolenia W przypadku stażu -stanowisko stażysty W przypadku osób niepełnosprawnych -  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej T/N
1 1/1/INZ/WSS/2020 Indywidualne pośrednictwo pracy 15.01.2021 16:30-18:00 Spotkanie zdalne na platformie https://cogitock.pl/ COGITO Centrum Kształcenia Sp. z o.o.
2 4/1/INZ/WSS/2020 18:15-19:45
3 12/1/INZ/WSS/2020 20:00-21:30
Skip to content