fbpx

Harmonogram wsparcia Grupa 06/OWD- kurs Płetwonurek

2020.07.28

HARMONOGRAM  
Tytuł projektu „Wykorzystaj swoją szansę!”
Nazwa kursu Płewonurek SDI OWD
Kod kursu/rodzaj zajęć Grupa 06/OWD
Realizator: Rafał Dadej BCC, ul. Władysława Kańskiego 7B/ 14, 81-603 Gdynia
Miejsce realizacji zajęć Zajęcia teoretyczne: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, sala H005 Zajęcia praktyczne: Basen Klubben Polska, Ciele, ul. Toruńska 12/Baza nurkowa   w Piechcinie Zajęcia (wody otwarte): Baza nurkowa w Piechcinie
Termin kursu od 30.07.2020 do 02.08.2020
 
Lp. Data Godziny prowadzenia zajęć Tematyka zajęć Liczba godzin
1. 30.07.2020 09:00-17:00 Cz. teoretyczna Budowa osprzętu nurkowego, sposób złożenia i dbania, Zasady zanurzania i wynurzania oraz oddychania pod wodą, Zasady utrzymania pływalności, Używanie tabel dekompresyjnych       i komputerów nurkowych, Bezpieczeństwo podczas nurkowań, Zachowanie się w sytuacjach zagrożenia 8h
2. 31.07.2020 09:00-18:00 Cz. praktyczna (basen) Ćwiczenia z obsługi i składania sprzętu nurkowego; Nauka oddychania pod wodą- ćwiczenia; Zanurzanie i wynurzanie- ćwiczenia 9h
3. 01.08.2020 09:00-15:00 Cz. praktyczna (basen) Zasady utrzymania pływalności- ćwiczenia Radzenie sobie w sytuacjach zagrożenia, awarie sprzętu i holowanie nurka- ćwiczenia (Baza nurkowa Piechcin) 6h
4. 01.08.2020 15:00-18:00 Cz. praktyczna- wody otwarte (Baza nurkowa Piechcin) 3h
5. 02.08.2020 09:00-18:00 Cz. praktyczna- wody otwarte (Baza nurkowa Piechcin) 9h
      Łącznie: 35 godzin
Skip to content