fbpx

Harmonogram wsparcia Grupa 05/OWD- kurs Płetwonurek

2020.07.23

HARMONOGRAM
Tytuł projektu „Wykorzystaj swoją szansę!”
Nazwa kursu SDI OWD
Kod kursu/rodzaj zajęć Grupa 05/OWD
Realizator: Rafał Dadej BCC, ul. Władysława Kańskiego 7B/ 14, 81-603 Gdynia
Miejsce realizacji zajęć Zajęcia teoretyczne: Baza nurkowa Baza Nurkowa Włocławskiego Centrum Nurkowego Jaques nad jeziorem Orłowskim Zajęcia praktyczne: Jezioro Orłowskie, gm. Wielgie
Termin kursu od 28.07.2020 do 31.07.2020
 
Lp. Data Godziny prowadzenia zajęć Tematyka zajęć Liczba godzin
1. 28.07 8:00-10:00 Cz. teoretyczna Budowa osprzętu nurkowego, sposób złożenia i dbania 2h
2. 28.07 14:00-15:00 Cz. teoretyczna Zasady zanurzania i wynurzania oraz oddychania pod wodą 1h
3. 29.07 8:00-9:00 Cz. teoretyczna Zasady utrzymania pływalności 1h
4. 29.07 13:00-15:00 Cz. teoretyczna Używanie tabel dekompresyjnych i komputerów nurkowych 2h
5. 30.07 8:00-9:00 Cz. teoretyczna Bezpieczeństwo podczas nurkowań 1h
6. 30.07 9:00-10:00 Cz. teoretyczna Zachowanie się w sytuacjach zagrożenia 1g
7. 28.07 10:30-13:30 Cz. praktyczna (basen) Ćwiczenia z obsługi i składania sprzętu nurkowego 3h
8. 28.07 15:30-18:30 Cz. praktyczna (basen) Nauka oddychania pod wodą- ćwiczenia 3h
9. 29.07 9:30-12:30 Cz. praktyczna (basen) Zanurzanie i wynurzanie- ćwiczenia 3h
10. 29.07 15:30-18:30 Cz. praktyczna (basen) Zasady utrzymania pływalności- ćwiczenia 3h
11. 30.07 10:30-13:30 Cz. praktyczna (basen) Radzenie sobie w sytuacjach zagrożenia, awarie sprzętu i holowanie nurka- ćwiczenia 3h
12. 30.07   31.07 15:30-18:30 9:00-12:00 Cz. praktyczna- wody otwarte 6h
13. 31.07 13:00-19:00 Cz. praktyczna- wody otwarte 6h
Łącznie: 35 godzin
 
Skip to content