fbpx

Harmonogram wsparcia Grupa 04/EC- Kurs ratownika Adult, Child & Infant Emergency Care oraz O2 Administration

2020.12.17

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nr zgłoszeniowy Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia (w tym nr sali) Nazwa organizatora stażu/szkolenia
1 1/2/INZ/WSS/2020
Grupa 04/EC
Kurs ratownika
Adult, Child & Infant Emergency Care oraz O2 Administration
Cz. teoretyczna Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
19.12.2020 09:00-11:00 ON-LINE Platforma ZOOM BCC Rafał Dadej
2 2/2/INZ/WSS/2020
3 10/2/INZ/WSS/2020
4 6/5/INZ/WSS/2020
5 13/5/INZ/WSS/2020
Grupa 04/EC
Kurs ratownika Adult, Child & Infant Emergency Care oraz O2 Administration
Cz. teoretyczna Działanie i używanie AED
19.12.2020 11:00-12:00
6 5/4/INZ/WSS/2020
7 14/5/INZ/WSS/2020
8 6/4/INZ/WSS/2020
9 23/4/INZ/WSS/2020
Grupa 04/EC
Kurs ratownika Adult, Child & Infant Emergency Care oraz O2 Administration
Cz. teoretyczna Użycie tlenu w wypadkach nurkowych
19.12.2020 12:00-14:00
10 7/6/INZ/WSS/2020
11 6/6/INZ/WSS/2020
12 3/6/INZ/WSS/2020
13 11/6/INZ/WSS/2020
14 1/6/INZ/WSS/2020
Skip to content