fbpx

Harmonogram wsparcia Grupa 03/OWD- kurs Płetwonurek

2020.07.21

HARMONOGRAM  
Tytuł projektu „Wykorzystaj swoją szansę!”
Nazwa kursu Płewonurek SDI OWD
Kod kursu/rodzaj zajęć Grupa 03/OWD
Realizator: Rafał Dadej BCC, ul. Władysława Kańskiego 7B/ 14, 81-603 Gdynia
Miejsce realizacji zajęć Zajęcia teoretyczne: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bygdoszczy, ul. Garbary 2, Sala H005  w budynku H Zajęcia praktyczne (basen): Klubben Polska ul. Toruńska 12, 86-005 Ciele Zajęcia praktyczne (wody otwarte): Baza nurkowa w Piechcinie
Termin kursu od 23.07.2020 do 26.07.2020
 
Lp. Data Godziny prowadzenia zajęć Tematyka zajęć Liczba godzin
1. 23.07.2020 09:00-17:00 Cz. teoretyczna Budowa osprzętu nurkowego, sposób złożenia                i dbania, Zasady zanurzania i wynurzania oraz oddychania pod wodą, Zasady utrzymania pływalności, Używanie tabel dekompresyjnych       i komputerów nurkowych, Bezpieczeństwo podczas nurkowań, Zachowanie się                            w sytuacjach zagrożenia 8h
2. 24.07.2020 08:00-17:00 Cz. praktyczna (basen) Ćwiczenia z obsługi i składania sprzętu nurkowego; Nauka oddychania pod wodą- ćwiczenia; Zanurzanie i wynurzanie- ćwiczenia 9h
3. 25.07.2020 09:00-15:00 Cz. praktyczna (basen) – BN Piechcin Zasady utrzymania pływalności- ćwiczenia Radzenie sobie w sytuacjach zagrożenia, awarie sprzętu i holowanie nurka- ćwiczenia 6h
4. 25.07.2020 15:00-18:00 Cz. praktyczna- wody otwarte (Baza nurkowa Piechcin) 3h
5. 26.07.2020 09:00-18:00 Cz. praktyczna- wody otwarte (Baza nurkowa Piechcin) 9h
Łącznie: 35 godzin
 
Skip to content