fbpx

Harmonogram wsparcia- Grupa 03/EC-Kurs ratownika Adult, Child & Infant Emergency Care oraz O2 Administration

2020.12.03

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Numer zgłoszeniowy Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia (w tym nr sali) Nazwa organizatora stażu/szkolenia
1 32/5/INZ/WSS/2020 Grupa 03/EC                                       Kurs ratownika Adult, Child & Infant Emergency Care oraz O2 AdministrationCz. teoretyczna Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa 05.12.2020 14:00-16:00 ON-LINE Platforma ZOOM BCC Rafał Dadej
2 25/4/INZ/WSS/2020
3 23/5/INZ/WSS/2020
4 12/5/INZ/WSS/2020
5 15/4/INZ/WSS/2020 Grupa 03/EC Kurs ratownika Adult, Child & Infant Emergency Care oraz O2 Administration Cz. teoretyczna Działanie i używanie AED 05.12.2020 16:00-17:00
6 21/5/INZ/WSS/2020
7 12/6/INZ/WSS/2020
8 31/5/INZ/WSS/2020
9 16/4/INZ/WSS/2020 Grupa 03/EC Kurs ratownika Adult, Child & Infant Emergency Care oraz O2 Administration                                     Cz. teoretyczna Użycie tlenu w wypadkach nurkowych 05.12.2020 17:00-19:00
10 19/4/INZ/WSS/2020
11 34/5/INZ/WSS/2020
12 28/5/INZ/WSS/2020
13 26/5/INZ/WSS/2020
14 17/5/INZ/WSS/2020
Skip to content