fbpx

Harmonogram wsparcia Grupa 02/OWD- kurs Płetwonurek

2020.07.21

HARMONOGRAM  
Tytuł projektu „Wykorzystaj swoją szansę!”
Nazwa kursu Płewonurek SDI OWD
Kod kursu/rodzaj zajęć Grupa 02/OWD
Realizator: Rafał Dadej BCC, ul. Władysława Kańskiego 7B/ 14, 81-603 Gdynia
Miejsce realizacji zajęć Zajęcia teoretyczne: Baza nurkowa Baza Nurkowa Włocławskiego Centrum Nurkowego Jaques nad jeziorem Orłowskim Zajęcia praktyczne: Jezioro Orłowskie, gm. Wielgie
Termin kursu od 22.07.2020 do 25.07.2020
 
Lp. Data Godziny prowadzenia zajęć Tematyka zajęć Liczba godzin
1. 22.07 8:00-10:00 Cz. teoretyczna Budowa osprzętu nurkowego, sposób złożenia                i dbania 2h
2. 22.07 14:00-15:00 Cz. teoretyczna Zasady zanurzania i wynurzania oraz oddychania pod wodą   1h
3. 23.07 8:00-9:00 Cz. teoretyczna Zasady utrzymania pływalności     1h
4. 23.07 13:00-15:00 Cz. teoretyczna Używanie tabel dekompresyjnych i komputerów nurkowych   2h
5. 24.07 8:00-9:00 Cz. teoretyczna Bezpieczeństwo podczas nurkowań 1h
6. 24.07 9:00-10:00 Cz. teoretyczna Zachowanie się w sytuacjach zagrożenia 1g
7. 22.07 10:30-13:30 Cz. praktyczna (basen) Ćwiczenia z obsługi i składania sprzętu nurkowego 3h
8. 22.07 15:30-18:30 Cz. praktyczna (basen) Nauka oddychania pod wodą- ćwiczenia 3h
9. 23.07 9:30-12:30 Cz. praktyczna (basen) Zanurzanie i wynurzanie- ćwiczenia 3h
10. 23.07 15:30-18:30 Cz. praktyczna (basen) Zasady utrzymania pływalności- ćwiczenia 3h
11. 24.07 10:30-13:30 Cz. praktyczna (basen) Radzenie sobie w sytuacjach zagrożenia, awarie sprzętu i holowanie nurka- ćwiczenia 3h
12. 24.07   25.07 15:30-18:30 9:00-12:00 Cz. praktyczna- wody otwarte 6h
13. 25.07 13:00-19:00 Cz. praktyczna- wody otwarte 6h
      Łącznie: 35 godzin  
 
Skip to content