fbpx

Harmonogram wsparcia-Grupa 01/EC- Kurs ratownika Adult, Child & Infant Emergency Care oraz O2 Administration

2020.11.20

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
Numer zgłoszeniowy Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia (w tym nr sali) Nazwa organizatora stażu/szkolenia
4/1/INZ/WSS/2020
  Cz. teoretyczna Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa 21.11.2020 14:00-16:00 ON-LINE Platforma ZOOM BCC Rafał Dadej
11/1/INZ/WSS/2020
1/3/INZ/WSS/2020
22/5/INZ/WSS/2020
18/4/INZ/WSS/2020
Cz. teoretyczna Działanie i używanie AED 21.11.2020 16:00-17:00 ON-LINE Platforma ZOOM
5/5/INZ/WSS/2020
22/4/INZ/WSS/2020
7/5/INZ/WSS/2020
17/4/INZ/WSS/2020
Cz. teoretyczna Użycie tlenu w wypadkach nurkowych 21.11.2020 17:00-19:00 ON-LINE Platforma ZOOM
1/4/INZ/WSS/2020
4/5/INZ/WSS/2020
6/7/INZ/WSS/2020
Skip to content