fbpx

Harmonogram wsparcia doradczego w dniu 23, 28, 29.12.2020 (Ścieżka A)

2020.12.22

Harmonogram wsparcia w dniu 23.12.2020
Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia (w tym nr sali) Nazwa organizatora stażu/szkolenia W przypadku stażu -stanowisko stażysty W przypadku osób niepełnosprawnych -  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej T/N
1. Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym 23.12.2020 10:35-12:05 Spotkanie zdalne Stowarzyszenie PROREW
2. 23.12.2020 12:10-13:40
3. 23.12.2020 15:20-16:50
Harmonogram wsparcia w dniu 28.12.2020
Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia (w tym nr sali) Nazwa organizatora stażu/szkolenia W przypadku stażu -stanowisko stażysty W przypadku osób niepełnosprawnych -  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej T/N
1. Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym 28.12.2020 09:00-10:30 Spotkanie zdalne Stowarzyszenie PROREW
2. 28.12.2020 10:30-12:00
3. 28.12.2020 10:35-12:05
4. 28.12.2020 12:10-13:40
Harmonogram wsparcia w dniu 29.12.2020
Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia (w tym nr sali) Nazwa organizatora stażu/szkolenia W przypadku stażu -stanowisko stażysty W przypadku osób niepełnosprawnych -  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej T/N
1. Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym 29.12.2020 09:00-10:30 Spotkanie zdalne Stowarzyszenie PROREW
Skip to content