fbpx

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie IPD w dniu 21.07.2020- aktualizacja

2020.07.20

L.p. Uczestnik projektu Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Imię i nazwisko trenera/wykładowcy Adres odbywania działania/wsparcia (w tym nr sali) Nazwa organizatora stażu/szkolenia
1. Uczestnik 14 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 9:00 do 10:30 Doradca zawodowy 1 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 6) Stowarzyszenie PROREW
2. Uczestnik 15 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 9:00 do 10:30 Doradca zawodowy 2 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 7)
3. Uczestnik 16 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 9:00 do 10:30 Doradca zawodowy 3 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 10)
4. Uczestnik 17 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 9:00 do 10:30 Doradca zawodowy 4 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 11)
5. Uczestnik 18 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 9:00 do 10:30 Doradca zawodowy 5 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 12)
6. Uczestnik 19 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 9:00 do 10:30 Doradca zawodowy 6 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 13)
7. Uczestnik 20 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 10:30 do 12:00 Doradca zawodowy 1 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 6)
8. Uczestnik 21 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 10:30 do 12:00 Doradca zawodowy 2 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 7)
9. Uczestnik 22 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 10:30 do 12:00 Doradca zawodowy 3 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 10)
10. Uczestnik 23 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 10:30 do 12:00 Doradca zawodowy 4 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 11)
11. Uczestnik 24 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 10:30 do 12:00 Doradca zawodowy 5 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 12)
12. Uczestnik 25 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 10:30 do 12:00 Doradca zawodowy 6 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 13)
13. Uczestnik 26 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 12:00 do 13:30 Doradca zawodowy 1 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 6)
14. Uczestnik 27 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 12:00 do 13:30 Doradca zawodowy 2 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 7)
15. Uczestnik 28 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 12:00 do 13:30 Doradca zawodowy 3 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 10)
16. Uczestnik 29 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 12:00 do 13:30 Doradca zawodowy 4 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 11)
17. Uczestnik 30 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 12:00 do 13:30 Doradca zawodowy 5 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 12)
18. Uczestnik 31 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 12:00 do 13:30 Doradca zawodowy 6 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 13)
19. Uczestnik 32 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 13:30 do 15:00 Doradca zawodowy 1 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 6)
20. Uczestnik 33 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 13:30 do 15:00 Doradca zawodowy 2 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 7)
21. Uczestnik 34 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 13:30 do 15:00 Doradca zawodowy 3 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 10)
22. Uczestnik 35 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 13:30 do 15:00 Doradca zawodowy 4 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 11)
23. Uczestnik 36 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 13:30 do 15:00 Doradca zawodowy 5 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 12)
24. Uczestnik 37 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 13:30 do 15:00 Doradca zawodowy 6 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 13)
25. Uczestnik 38 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 15:00 do 16:30 Doradca zawodowy 1 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 6)
26. Uczestnik 39 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 15:00 do 16:30 Doradca zawodowy 2 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 7)
27. Uczestnik 40 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 15:00 do 16:30 Doradca zawodowy 3 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 10)
28. Uczestnik 41 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 15:00 do 16:30 Doradca zawodowy 4 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 11)
29. Uczestnik 42 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 15:00 do 16:30 Doradca zawodowy 5 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 12)
30. Uczestnik 43 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 15:00 do 16:30 Doradca zawodowy 6 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 13)
31. Uczestnik 44 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 16:30 do 18:00 Doradca zawodowy 1 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 6)
32. Uczestnik 45 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 16:30 do 18:00 Doradca zawodowy 2 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 7)
33. Uczestnik 46 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 16:30 do 18:00 Doradca zawodowy 3 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 10)
34. Uczestnik 47 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 16:30 do 18:00 Doradca zawodowy 4 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 11)
35. Uczestnik 48 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 16:30 do 18:00 Doradca zawodowy 5 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 12)
36. Uczestnik 49 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 18:00 do 19:30 Doradca zawodowy 6 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 6)
37. Uczestnik 50 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 18:00 do 19:30 Doradca zawodowy 1 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 7)
38. Uczestnik 51 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 18:00 do 19:30 Doradca zawodowy 2 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 10)
39. Uczestnik 52 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 18:00 do 19:30 Doradca zawodowy 3 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 11)
40. Uczestnik 53 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 19:30 do 21:00 Doradca zawodowy 4 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 6)
41. Uczestnik 54 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.07.2020 od 19:30 do 21:00 Doradca zawodowy 5 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 7)
Skip to content