fbpx

Harmonogram udzielanego wsparcia- PRAWO JAZDY KAT C+E (zajęcia teoretyczne)- Mielec

2020.07.15

HARMONOGRAM  
Tytuł projektu Szkolenie dla Ciebie- druga edycja
Nazwa kursu PRAWO JAZDY KAT C+E
Kod kursu/rodzaj zajęć TEORIA PRAWA JAZDY KAT C +E
Miejsce realizacji zajęć MIELEC UL. MICKIEWICZA 42
Termin kursu od 16-07-2020 do 19-07-2020
 
Lp. Data Godziny prowadzenia zajęć Tematyka zajęć Liczba godzin
1. 16-07-2020 06.00-10.00 (w tym przerwa 15min) Zachowanie ostrożności i właściwej podstawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego. Zasady zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami, przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach jazdy. Przepisy regulujące czas pracy i odpoczynku kierowców, w szczególności umiejętności korzystania z tachografu. Zasady odnoszące się do rodzaju wykonywanego transportu osób lub rzeczy oraz dokumentów wymaganych w krajowym i międzynarodowym prze-wozie osób i rzeczy 5
2.     17-07-2020       6.00-10.00 (w tym przerwa 15min) Wpływ na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem w szczególności: alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu -wahań stanu emocjonalnego -zmęczenia Zagrożenia związane z niedoświadczeniem innych uczestników ruchu drogowego, najbardziej podatnych na ryzyko takich jak: dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu Środki ostrożności podejmowane w przypadku awarii pojazdu 5
3. 18-07-2020 17.00-21.00 (w tym przerwa 15min) Zagrożenia związane z ruchem drogowym i prowadzeniem różnego rodzaju pojazdów w różnorodnych warunkach widoczności. Zasady korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa jazdy. Zasady użytkowania pojazdu przewozu osób i rzeczy z uwzględnieniem ochrony środowiska. Planowanie trasy przejazdu, czytanie map drogowych. 5
4. 19-07-2020 17.00-21.00 (w tym przerwa 15min) Warunki bezpieczeństwa związane z załadunkiem, rozmieszczeniem i zamocowaniem ładunku. Zasady ruchu drogowego w szczególności odnoszące się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów drogowych oraz dokumentów uprawniających do kierowania i używania pojazdu. Rodzaje dróg i zagrożeń związanych ze stanem ich nawierzchni. Ogólne zasady budowy, eksploatacji i utrzymania podstawowych układów jezdnych pojazdu. Zadania i kryteria oceny obowiązujące na egzaminie w razie uczestniczenia w wypadkach drogowych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku. 5
 
Skip to content