fbpx

Harmonogram udzielanego wsparcia PRAWO JAZDY KAT. C (teoria) – Tarnobrzeg

2020.07.15

HARMONOGRAM  
Tytuł projektu Szkolenie dla Ciebie-druga edycja
Nazwa kursu PRAWO JAZDY KAT C
Kod kursu/rodzaj zajęć TEORIA PRAWA JAZDY KAT C
Miejsce realizacji zajęć TARNOBRZEG UL. WARSZAWSKA 2A
Termin kursu od 16-07-2020 do 19-07-2020
 
Lp. Data Godziny prowadzenia zajęć Tematyka zajęć Liczba godzin
1. 16-07-2020 16.00-20.00 (w tym przerwa 15min) Zasady zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego. Zasady zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami, przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach. Przepisy regulujące czas pracy i odpoczynku kierowców (umiejętności korzystania tachografu).. Zasady odnoszące się do transportu towarów oraz wymagane dokumenty w krajowym i  międzynarodowym przewozie towarów 5
2. 17-07-2020 16.00-20.00 (w tym przerwa 15min) Wpływ na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem  m.in. : alkoholu lub innego podobnie działającego środka, wahań stanu emocjonalnego, zmęczenia. Zagrożenia związane  z niedoświadczenia innych uczestników ruchu drogowego, najbardziej podatnych na ryzyko, takich jak. dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchów.  .  Środki ostrożności  podejmowanych w przypadku awarii pojazdu.  Planowanie tras przejazdu, czytanie map drogowych 5
3. 18-07-2020 16.00-20.00 (w tym przerwa 15min) Zagrożenia związane z ruchem  drogowych i prowadzeniem różnego  rodzaju pojazdu w różnorodnych warunkach widoczności. Zasady korzystania z wyposażenia pojazdu związanego  z zapewnieniem bezpieczeństwa jazdy.  Zasady użytkowania pojazdu, przewóz osób i ładunków,  z uwzględnieniem ochrony środowiska. Zasady ruchu drogowego, w szczególności odnoszące się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów oraz dokumentów oraz dokumentów uprawniających do kierowania i używania pojazdu. Rodzaje dróg i zagrożenia wynikające ze stanu ich nawierzchni. 5
4. 19-07-2020 16.00-20.00 (w tym przerwa 15min) Zasady postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym oraz zasady udzielania pomocy ofiarom wypadku.   Zadania i kryteria obowiązujące na egzaminie państwowym. Warunki bezpieczeństwa związane  z załadunkiem, rozładunkiem i zamocowaniem ładunku: dotyczy szkolenia w zakresie kategorii C, C+ E, C1, C1+E. Ogólne zasady budowy, eksploatacji i utrzymania podstawowych układów jezdnych pojazdu . 5
 
Skip to content