fbpx

Harmonogram udzielanego wsparcia (IPD) dla Uczestników projektu w dniu 21.07.2020 r.

2020.07.16

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p.
Nazwisko i imię uczestnika projektu
Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi
Data w którym odbywa się działanie/wsparcie
Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie
Imię i nazwisko trenera/wykładowcy
Adres odbywania działania/wsparcia
(w tym nr sali)
Nazwa organizatora stażu/szkolenia
W przypadku stażu -stanowisko stażysty
W przypadku osób niepełnosprawnych -  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
T/N
1.
Uczestnik 1
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 9:00 do 10:30
Doradca zawodowy 1
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 6)
Stowarzyszenie PROREW
2.
Uczestnik 2
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 9:00 do 10:30
Doradca zawodowy 2
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 7)
Stowarzyszenie PROREW
3.
Uczestnik 3
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 9:00 do 10:30
Doradca zawodowy 3
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 10)
Stowarzyszenie PROREW
4.
Uczestnik 4
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 9:00 do 10:30
Doradca zawodowy 4
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 11)
Stowarzyszenie PROREW
5.
Uczestnik 5
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 9:00 do 10:30
Doradca zawodowy 5
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 12)
Stowarzyszenie PROREW
6.
Uczestnik 6
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 9:00 do 10:30
Doradca zawodowy 6
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 13)
Stowarzyszenie PROREW
7.
Uczestnik 7
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 10:30 do 12:00
Doradca zawodowy 1
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 6)
Stowarzyszenie PROREW
8.
Uczestnik 8
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 10:30 do 12:00
Doradca zawodowy 2
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 7)
Stowarzyszenie PROREW
9.
Uczestnik 9
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 10:30 do 12:00
Doradca zawodowy 3
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 10)
Stowarzyszenie PROREW
10.
Uczestnik 10
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 10:30 do 12:00
Doradca zawodowy 4
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 11)
Stowarzyszenie PROREW
11.
Uczestnik 11
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 10:30 do 12:00
Doradca zawodowy 5
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 12)
Stowarzyszenie PROREW
12.
Uczestnik 12
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 10:30 do 12:00
Doradca zawodowy 6
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 13)
Stowarzyszenie PROREW
13.
Uczestnik 13
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 12:00 do 13:30
Doradca zawodowy 1
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 6)
Stowarzyszenie PROREW
14.
Uczestnik 14
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 12:00 do 13:30
Doradca zawodowy 2
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 7)
Stowarzyszenie PROREW
15.
Uczestnik 15
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 12:00 do 13:30
Doradca zawodowy 3
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 10)
Stowarzyszenie PROREW
16.
Uczestnik 16
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 12:00 do 13:30
Doradca zawodowy 4
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 11)
Stowarzyszenie PROREW
17.
Uczestnik 17
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 12:00 do 13:30
Doradca zawodowy 5
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 12)
Stowarzyszenie PROREW
18.
Uczestnik 18
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 12:00 do 13:30
Doradca zawodowy 6
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 13)
Stowarzyszenie PROREW
19.
Uczestnik 19
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 13:30 do 15:00
Doradca zawodowy 1
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 6)
Stowarzyszenie PROREW
20.
Uczestnik 20
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 13:30 do 15:00
Doradca zawodowy 2
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 7)
Stowarzyszenie PROREW
21.
Uczestnik 21
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 13:30 do 15:00
Doradca zawodowy 3
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 10)
Stowarzyszenie PROREW
22.
Uczestnik 22
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 13:30 do 15:00
Doradca zawodowy 4
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 11)
Stowarzyszenie PROREW
23.
Uczestnik 23
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 13:30 do 15:00
Doradca zawodowy 5
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 12)
Stowarzyszenie PROREW
24.
Uczestnik 24
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 13:30 do 15:00
Doradca zawodowy 6
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 13)
Stowarzyszenie PROREW
25.
Uczestnik 25
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 15:00 do 16:30
Doradca zawodowy 1
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 6)
Stowarzyszenie PROREW
26.
Uczestnik 26
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 15:00 do 16:30
Doradca zawodowy 2
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 7)
Stowarzyszenie PROREW
27.
Uczestnik 27
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 15:00 do 16:30
Doradca zawodowy 3
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 10)
Stowarzyszenie PROREW
28.
Uczestnik 28
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 15:00 do 16:30
Doradca zawodowy 4
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 11)
Stowarzyszenie PROREW
29.
Uczestnik 29
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 15:00 do 16:30
Doradca zawodowy 5
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 12)
Stowarzyszenie PROREW
30.
Uczestnik 30
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 16:30 do 18:00
Doradca zawodowy 6
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 6)
Stowarzyszenie PROREW
31.
Uczestnik 31
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 16:30 do 18:00
Doradca zawodowy 1
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 7)
Stowarzyszenie PROREW
32.
Uczestnik 32
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 16:30 do 18:00
Doradca zawodowy 2
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 10)
Stowarzyszenie PROREW
33.
Uczestnik 33
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 16:30 do 18:00
Doradca zawodowy 3
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 11)
Stowarzyszenie PROREW
34.
Uczestnik 34
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 16:30 do 18:00
Doradca zawodowy 4
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 12)
Stowarzyszenie PROREW
35.
Uczestnik 35
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 18:00 do 19:30
Doradca zawodowy 5
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 6)
Stowarzyszenie PROREW
36.
Uczestnik 36
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 18:00 do 19:30
Doradca zawodowy 6
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 7)
Stowarzyszenie PROREW
37.
Uczestnik 37
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 18:00 do 19:30
Doradca zawodowy 1
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 10)
Stowarzyszenie PROREW
38.
Uczestnik 39
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 18:00 do 19:30
Doradca zawodowy 2
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 11)
Stowarzyszenie PROREW
39.
Uczestnik 39
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 19:30 do 21:00
Doradca zawodowy 3
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 6)
Stowarzyszenie PROREW
40.
Uczestnik 40
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD)
2020-07-21
od 19:30 do 21:00
Doradca zawodowy 4
ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 7)
Stowarzyszenie PROREW
Skip to content