fbpx

Harmonogram szkolenia Płetwonurek SDI OWD dla Grupy 01

2020.07.06

HARMONOGRAM  
Tytuł projektu „Wykorzystaj swoją szansę!”
Nazwa kursu Płewonurek SDI OWD
Kod kursu/rodzaj zajęć Grupa 01/OWD
Realizator: Rafał Dadej BCC, ul. Władysława Kańskiego 7B/ 14, 81-603 Gdynia
Miejsce realizacji zajęć Zajęcia teoretyczne: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bygdoszczy, ul. Garbary, sala M24 Zajęcia praktyczne: Jezioro Borówno Zajęcia (wody otwarte): Jezioro Borówno, Baza nurkowa w Piechcinie
Termin kursu od 09.07.2020 do 12.07.2020
 
Lp. Data Godziny prowadzenia zajęć Tematyka zajęć Liczba godzin
1. 09.07.2020 09:00-17:00 Cz. teoretyczna Budowa osprzętu nurkowego, sposób złożenia  i dbania, Zasady zanurzania i wynurzania oraz oddychania pod wodą, Zasady utrzymania pływalności, Używanie tabel dekompresyjnych       i komputerów nurkowych, Bezpieczeństwo podczas nurkowań, Zachowanie się  w sytuacjach zagrożenia 8h
2. 10.07.2020 09:00-18:00 Cz. praktyczna (basen) Ćwiczenia z obsługi i składania sprzętu nurkowego; Nauka oddychania pod wodą- ćwiczenia; Zanurzanie i wynurzanie- ćwiczenia 9h
3. 11.07.2020 09:00-15:00 Cz. praktyczna (basen) Zasady utrzymania pływalności- ćwiczenia Radzenie sobie w sytuacjach zagrożenia, awarie sprzętu i holowanie nurka- ćwiczenia 6h
4. 11.07.2020 15:00-18:00 Cz. praktyczna- wody otwarte (Jezioro Borówno) 3h
5. 12.07.2020 09:00-18:00 Cz. praktyczna- wody otwarte (Baza nurkowa Piechcin) 9h
      Łącznie: 35 godzin  
 
Skip to content