fbpx

Harmonogram realizacji indywidualnego doradztwa dla osób ze Ścieżki B (dotacja)-aktualizacja

2020.11.19

Wsparcie realizowane w dniu 20.11.2020 (piątek)
Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
Nr zgłoszeniowy Uczestniczki/Uczestnika projektu Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia (w tym nr sali) Nazwa organizatora stażu/szkolenia
5/D/INZ/WSS/2020
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 20.11.2020 13:00-14:30 Spotkanie zdalne, prowadzone przez messengera lub skype. Stowarzyszenie PROREW
3/D/INZ/WSS/2020
14:30-16:00
2/D2/INZ/WSS/2020
16:00-17:30
6/D/INZ/WSS/2020
17:45-19:15
Wsparcie realizowane w dniu 21.11.2020 (sobota)
Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
Nr zgłoszeniowy Uczestniczki/Uczestnika projektu Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia (w tym nr sali) Nazwa organizatora stażu/szkolenia
2/D/INZ/WSS/2020
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 21.11.2020 09:00-10:30 Spotkanie zdalne, prowadzone przez messengera lub skype Stowarzyszenie PROREW
7/D/INZ/WSS/2020
10:30-12:00
6/D2/INZ/WSS/2020
13:30-15:00
Wsparcie realizowane w dniu 23.11.2020 (poniedziałek)
Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
Nr zgłoszeniowy Uczestniczki/Uczestnika projektu Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia (w tym nr sali) Nazwa organizatora stażu/szkolenia
4/D/INZ/WSS/2020
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 23.11.2020 13:00-14:30 Spotkanie zdalne, prowadzone przez messengera lub skype Stowarzyszenie PROREW
3/D2/INZ/WSS/2020
17:30-19:00
5/D2/INZ/WSS/2020
18:00-19:30
Wsparcie realizowane w dniu 24.11.2020 (wtorek)
Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
Nr zgłoszeniowy Uczestniczki/Uczestnika projektu Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia (w tym nr sali) Nazwa organizatora stażu/szkolenia
1/D2/INZ/WSS/2020
Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 24.11.2020 17:30-19:00 Spotkanie zdalne, prowadzone przez messengera lub skype Stowarzyszenie PROREW
4/D2/INZ/WSS/2020
19:00-20:30
Skip to content