fbpx

Harmonogram Pośrednictwo pracy w dniu 6.11.2020

2020.10.30

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia (w tym nr sali) Nazwa organizatora stażu/szkolenia W przypadku stażu -stanowisko stażysty W przypadku osób niepełnosprawnych -  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej T/N
1 Pośrednictwo pracy 06.11.2020 08:30-10:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 13) COGITO Centrum Kształcenia Sp. z o.o.
2 10:00-11:30
3 11:30-13:00
4 13:00-14:30
5 14:30-16:00
6 16:00-17:30
7 17:30-19:00
8 19:00-20:30
Skip to content