fbpx

Harmonogram Pośrednictwo pracy w dniu 07.11.2020

2020.10.30

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia (w tym nr sali) Nazwa organizatora stażu/szkolenia W przypadku stażu -stanowisko stażysty W przypadku osób niepełnosprawnych -  asystent osobisty osoby niepełnosprawnej T/N
1 Pośrednictwo pracy 07.11.2020 07:00-08:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń II piętro (sala numer 13) COGITO Centrum Kształcenia Sp. z o.o.
2 08:30-10:00
3 10:00-11:30
4 11:30-13:00
5 13:00-14:30
6 14:30-16:00
7 16:00-17:30
8 17:30-19:00
9 19:00-20:30
Skip to content