fbpx

Harmonogram IPD w dniu 21.07.2020

2020.07.22

L.p. Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia (w tym nr sali) Nazwa organizatora stażu/szkolenia
1. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 27.07.2020 od 9:00 do 10:30 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 6) Stowarzyszenie PROREW
2. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 27.07.2020 od 9:00 do 10:30 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 7) Stowarzyszenie PROREW
3. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 27.07.2020 od 9:00 do 10:30 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 10) Stowarzyszenie PROREW
4. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 27.07.2020 od 10:30 do 12:00 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 6) Stowarzyszenie PROREW
5. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 27.07.2020 od 10:30 do 12:00 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 7) Stowarzyszenie PROREW
6. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 27.07.2020 od 10:30 do 12:00 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 10) Stowarzyszenie PROREW
7. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 27.07.2020 od 12:00 do 13:30 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 6) Stowarzyszenie PROREW
8. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 27.07.2020 od 12:00 do 13:30 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 7) Stowarzyszenie PROREW
9. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 27.07.2020 od 12:00 do 13:30 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 10) Stowarzyszenie PROREW
10. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 27.07.2020 od 13:30 do 15:00 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 6) Stowarzyszenie PROREW
11. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 27.07.2020 od 13:30 do 15:00 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 7) Stowarzyszenie PROREW
12. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 27.07.2020 od 13:30 do 15:00 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 10) Stowarzyszenie PROREW
13. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 27.07.2020 od 15:00 do 16:30 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 6) Stowarzyszenie PROREW
14. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 27.07.2020 od 15:00 do 16:30 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 7) Stowarzyszenie PROREW
15. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 27.07.2020 od 15:00 do 16:30 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 10) Stowarzyszenie PROREW
16. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 27.07.2020 od 16:30 do 18:00 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 6) Stowarzyszenie PROREW
17. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 27.07.2020 od 16:30 do 18:00 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 7) Stowarzyszenie PROREW
18. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 27.07.2020 od 16:30 do 18:00 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 10) Stowarzyszenie PROREW
19. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 27.07.2020 od 18:00 do 19:30 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 6) Stowarzyszenie PROREW
20. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 27.07.2020 od 18:00 do 19:30 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 7) Stowarzyszenie PROREW
21. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 27.07.2020 od 19:30 do 21:00 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 6) Stowarzyszenie PROREW
22. Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 27.07.2020 od 19:30 do 21:00 ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń (sala nr 7) Stowarzyszenie PROREW
Skip to content