fbpx

Harmonogram IPD w dniu 03.08.2020 r. (spotkania indywidualne)

2020.07.30

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia (w tym nr sali) Nazwa organizatora stażu/szkolenia
1 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 03.08.2020 r od 9:00 do 10:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, I piętro s. 6 Stowarzyszenie PROREW
2 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 03.08.2020 r od 9:00 do 10:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, I piętro s. 7 Stowarzyszenie PROREW
3 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 03.08.2020 r od 10:30 do 12:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, I piętro s. 6 Stowarzyszenie PROREW
4 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 03.08.2020 r od 10:30 do 12:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, I piętro s. 7 Stowarzyszenie PROREW
5 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 03.08.2020 r od 12:00 do 13:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, I piętro s. 6 Stowarzyszenie PROREW
6 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 03.08.2020 r od 12:00 do 13:30 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, I piętro s. 7 Stowarzyszenie PROREW
7 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 03.08.2020 r od 13:30 do 15:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, I piętro s. 6 Stowarzyszenie PROREW
8 Spotkanie z doradcą zawodowym (IPD) 03.08.2020 r od 13:30 do 15:00 ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń, I piętro s. 7 Stowarzyszenie PROREW
Skip to content