fbpx

Harmonogram- Grupa 05/EC (Kurs ratownika)- Ścieżka A

2021.01.14

Harmonogram udzielania wsparcia
Nazwa Beneficjenta: Wektor Consulting sp. z o. o.,
Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0107/19
L.p. Nazwisko i imię uczestnika projektu Nazwa działania/wsparcia udzielanego uczestnikowi Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia (w tym nr sali) Nazwa organizatora stażu/szkolenia
1 24/5/INZ/WSS/2020 Grupa 05/EC                                  Kurs ratownika Adult, Child & Infant Emergency Care oraz O2 AdministrationCz. teoretyczna Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa 16.01.2021 11:30-13:30 ON-LINE Platforma ZOOM BCC Rafał Dadej
2 13/6/INZ/WSS/2020
3 39/5/INZ/WSS/2020
4 2/6/INZ/WSS/2020
5 7/2/INZ/WSS/2020 Grupa 05/EC Kurs ratownika Adult, Child & Infant Emergency Care oraz O2 AdministrationCz. teoretyczna Działanie i używanie AED 16.01.2021 13:30-14:30
6 3/7/INZ/WSS/2020
7 15/5/INZ/WSS/2020
8 27/5/INZ/WSS/2020
9 10/5/INZ/WSS/2020 Grupa 05/EC Kurs ratownika Adult, Child & Infant Emergency Care oraz O2 Administration                                     Cz. teoretyczna Użycie tlenu w wypadkach nurkowych 16.01.2021 14:30-16:30
10 20/5/INZ/WSS/2020
11 12 24/4/INZ/WSS/2020 21/4/INZ/WSS/2020
Skip to content