fbpx

Harmonogram Grupa 04/OWD- aktualizacja

2020.07.31

HARMONOGRAM  
Tytuł projektu „Wykorzystaj swoją szansę!”
Nazwa kursu SDI OWD
Kod kursu/rodzaj zajęć Grupa  04/OWD
Realizator: Rafał Dadej BCC, ul. Władysława Kańskiego 7B/ 14, 81-603 Gdynia
Miejsce realizacji zajęć Baza nurkowa w Piechcinie
Termin kursu od 25.07.2020 do  
 
Lp. Data Godziny prowadzenia zajęć Tematyka zajęć Liczba godzin
1. 25.07.2020 09:00-11:00 Cz. teoretyczna Budowa osprzętu nurkowego, sposób złożenia                i dbania 2h
2. 25.07.2020 11:00-12:00 Cz. teoretyczna Zasady zanurzania i wynurzania oraz oddychania pod wodą 1h
3. 25.07.2020 12:00-15:00 Cz. praktyczna (basen) Ćwiczenia z obsługi i składania sprzętu nurkowego 3h
4. 25.07.2020 15:00-16:00 Cz. teoretyczna Zasady utrzymania pływalności 1h
5. 25.07.2020 16:00-18:00 Cz. teoretyczna Używanie tabel dekompresyjnych i komputerów nurkowych 2h
6. 26.07.2020 09:00-12:00 Cz. praktyczna (basen) Nauka oddychania pod wodą- ćwiczenia 3h
7. 26.07.2020 12:00-13:00 Cz. teoretyczna Bezpieczeństwo podczas nurkowań 1h
8. 26.07.2020 13:00-14:00 Cz. teoretyczna Zachowanie się w sytuacjach zagrożenia 1h
9. 26.07.2020 14:00-17:00 Cz. praktyczna (basen) Zanurzanie i wynurzanie- ćwiczenia 3h
10. 05.08.2020 08:45-11:45 Cz. praktyczna (basen) Zasady utrzymania pływalności- ćwiczenia 3h
11. 05.08.2020 11:45-17:45 Cz. praktyczna- wody otwarte 6h
12. Do ustalenia Cz. praktyczna (basen) Radzenie sobie w sytuacjach zagrożenia, awarie sprzętu i holowanie nurka- ćwiczenia 3h
13. Cz. praktyczna- wody otwarte 6h
      Łącznie: 35 godzin  
 
Skip to content