Biura projektów nieczynne w dniu 4 czerwca 2021 (piątek)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021 r. (piątek) wszystkie biura projektów nie będą czynne.

Za utrudnienia przepraszamy. I zapraszamy od 7.06.2021 r.

TARR w Tarnobrzegu – zaprasza do udziału w projekcie

Informujemy, iż Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt „Przedsiębiorczość jest kobieca” ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do kobiet nieposiadających zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo) w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego i zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Celem głównym naszego projektu jest wzrost przedsiębiorczości i aktywności zawodowej wśród kobiet poprzez przyznanie bezzwrotnych dotacji na podjęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości do 24 000 zł oraz wsparcia pomostowego w łącznej wysokości 17 500,00 zł, co bezpośrednio przyczyni się do łagodzenia problemów lokalnego rynku pracy, utworzenia nowych firm, a tym samym nowych miejsc pracy na terenie województwa podkarpackiego

 

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.ul. Sandomierska 2539-400 TarnobrzegTel/fax 15 822 00 22533 399 367