Informacja o możliwości złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego VI-ty nabór

 

Szanowni Państwo, w związku z otrzymaniem wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej i rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu jest możliwość  ubiegania się o przyznanie wsparcia pomostowego oraz otrzymywania tego wsparcia w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Wnioski można składać od 09.05.2022.

Dokumenty dotyczące wsparcia pomostowego znajdują się w zakładce:

Dokumenty do wsparcia pomostowego

UWAGA! Wydatki ponoszone na wsparcie pomostowe nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi przez Uczestnika projektu z tytułu realizacji Umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

Termin naborów biznesplanów – VI nabór

Planowany termin naborów biznesplanów: 31.03.2022-15.04.2022 pod warunkiem zakończenia realizacji wsparcia eksperta dotacyjnego (4h).

Wzór biznesplanu oraz załączniki znajdują się w zakładce „Dokumenty do Biznesplanu”https://www.wektor.org.pl/projekty/poludniowy-okreg-przedsiebiorczosci/dokumenty-do-biznesplanu/

Biznesplan można składać zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO „Południowy Okręg Przedsiębiorczości” §3 pkt. 8-10.