Biura projektów nieczynne w dniu 4 czerwca 2021 (piątek)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021 r. (piątek) wszystkie biura projektów nie będą czynne.

Za utrudnienia przepraszamy. I zapraszamy od 7.06.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/SZDC2/2021- rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie części A: Kurs prawo jazdy kat. C dla 7UP (Jarosław) Dla części A: „Kurs prawo jazdy kat. C dla 7UP (Jarosław)” została wybrana oferta

Nazwa podmiotu: Liga Obrony Kraju OBZG w Krakowie

Miejscowość: Kraków

Cena: 2500,00 PLN

Punkty: 100,00 pkt.Rozstrzygnięcie części B: Kurs prawo jazdy kat. C dla 4UP (Przemyśl) Dla części B: „Kurs prawo jazdy kat. C dla 4UP (Przemyśl)” została wybrana oferta

Nazwa podmiotu: Liga Obrony Kraju OBZG w Krakowie

Miejscowość: Kraków

Cena: 2500,00 PLN

Punkty: 100,00 pkt.ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/SZDC2/2021 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych (wraz z egzaminem zewnętrznym) dla 11 UP w ramach projektu „Szkolenie dla Ciebie- druga edycja”

CZĘŚĆ A

Kurs zawodowy: PRAWO JAZDY KATEGORII C

Kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

Kod CPV 80500000-9 usługi szkoleniowe

Łączna liczba uczestników: 7 osób

Okres realizacji kursu: kwiecień 2021 r.-maj 2021 r.

Miejsce realizacji kursu: miasto Jarosław

CZĘŚĆ B

Kurs zawodowy: PRAWO JAZDY KATEGORII C

Kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

Kod CPV 80500000-9 usługi szkoleniowe

Łączna liczba uczestników: 4 osoby

Okres realizacji kursu: kwiecień 2021 r.-maj 2021 r.

Miejsce realizacji kursu: miasto Przemyśl

  1. Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać:

Pocztą lub  kurierem lub złożyć osobiście  na  adres:  Wektor Consulting sp. z o. o., Biuro projektu:  ul.  COP-u 3 (budynek GLF), 39-300 Mielec lub  w  formie  elektronicznej  w  postaci  skanu  na  adres:  e.iwasieczko@wektor.org.pl lub przez bazę konkurencyjności.

Na kopercie z ofertą lub tytule wiadomości  e-mail należy podać nr zapytania ofertowego : 06/SZDC2/2021.

  • Termin składania ofert upływa 06.04.2021 r. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Harmonogram- kurs Instruktor samoobrony 12.03.2021-14.03.2021

HARMONOGRAM

Tytuł projektu Szkolenie dla Ciebie – druga edycja
Nazwa kursu INSTRUKTOR SAMOOBRONY
Kod kursu/rodzaj zajęć Zajęcia teoretyczne i praktyczne
Miejsce realizacji zajęć 39-300 Mielec, ul. Botaniczna 4
Termin kursu od 12.03.2021 do 14.03.2021

 

Lp. Data Godziny prowadzenia zajęć Tematyka zajęć Liczba godzin
1. 12.03.2021 09:00-21:00 1.    Wprowadzenie do testu sprawnościowego. 2.    Omówienie podstawowych funkcji ruchowych. 3.    Omówienie definicji sprawności w teorii  i praktyce. 4.    Dobór podstawowych ćwiczeń umożliwiających osiągnięcie sprawności fizycznej wymaganej w zakresie kursu samoobrony. 5.    Correct push up + egzamin. 6.    Correct air squat + egzamin. 7.    Correct sit up + egzamin. 8.    Plank + egzamin. 9.    Correct lunges + egzamin. 10. Wall sit+ egzamin. 11. Burpee- get up+ egzamin. 12.  Correct Superman+ egzamin. 12
2. 13.03.2021 09:00-20:00 1.    Omówienie technik. 2.    Omówienie dydaktyczne nauczania. 3.    Omówienie pedagogiki nauczania. 4.    Omówienie sytuacji zagrożenia według teorii wilk-ofiara. 5.    Chest push defence +egzamin. 6.    Wrist grips+egzamin. 7.    Choke against the wall +egzamin. 8.    Breaking the aggressor’s grip from behind+egzamin. 9.    T-shirt choke from the bottom+egzamin. 11
3. 14.03.20210 09:00-18:00 1.    Double armbar from the bottom+egzamin. 2.    T-shirt choke from the top+egzamin. 3.    Jacket collar choke from behind+ egzamin. 4.    Fist choke from the top+egzamin. 5.    Push against the Wall+ egzamin. 9
  Łącznie:  32 godziny

Wyniki- ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/SZDC2/2021 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych (wraz z- egzaminem zewnętrznym) dla 4 UP

Wybrane oferty
Na realizację Części A-PRAWO JAZDY KATEGORII C dla 2 UP (Mielec)- Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTOKURS”, 39-304 Czermin 330a- 100,00 pkt. cena: 2500,00 zł brutto/osobę.
Na realizację Części B- OPERATOR KOPARKOŁADOWARKI (KL. III) dla 1 UP (miasto Nisko lub Stalowa Wola)- brak ofert.
Na realizację Części C- OPERATOR KOPARKOŁADOWARKI (KL. III) dla 1 UP (Rzeszów)- brak ofert.
Komentarz
Oferta odrzucona:
1.Ośrodek Szkolenia Kierowców „MOTOS” Konieczna Bogusława, 39-300 Mielec, ul. Tuwima 51- Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie, oferta nie zawierała kompletu dokumentów wymaganych w zapytaniu ofertowym- brak dokumentów potwierdzających doświadczenie wykazane w załączniku nr 4- brak spełnienia warunku udziału w postępowaniu nr 3- oferta odrzucona.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/SZDC2/2021 rozstrzygnięcie

Wybrane oferty

Na realizację Części A- Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTOKURS”, 39-304 Czermin 330a- 70,00 pkt., cena: 2500,00 zł brutto/osobę

Na realizację Części B- Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTOKURS”, 39-304 Czermin 330a- 100,00 pkt., cena: 2500,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrany Wykonawca przedstawił ofertę spełniającą wymogi określone w zapytaniu ofertowym (oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym).