uzupełnienie listy podstawowej z listy rezerwowej – X nabór

W związku ze zwolnieniem się miejsc oraz zwiększeniem alokacji (zwiększenia budżetu projektu)

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji §2 pkt. 8:  „Uczestnik/Uczestniczka na liście rezerwowej –osoba znajdująca się na liście rezerwowej projektu, spełniająca kryteria uczestnictwa w projekcie zapisane w §3 niniejszego Regulaminu. Osoba z listy rezerwowej posiada prawo wejścia na listę podstawową w przypadku zwolnienia się miejsca lub w przypadku zwiększenia alokacji (zwiększenia budżetu projektu) również bez konieczności realizacji naboru”, 

 

Publikujemy listę podstawową formularzy osób zakwalifikowanych do projektu z listy rezerwowej

Kandydaci zostaną poinformowani o fakcie zakwalifikowania się na listę podstawową drogą mailową (dotyczy osób które wpisały w formularzu adres mailowy) lub drogą telefoniczną.

lista podstawowa

informacja – ostateczny termin podpisywania umów dla uczestników zakwalifikowanych do projektu w X naborze

Uprzejmie informujemy, że osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie w ramach X naboru, muszą najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2023 roku podpisać umowę wsparcia (przyznanie dofinasowania na realizację szkoleń)

wyniki 10 naboru

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w 10-tym naborze do projektu złożono 1911 poprawnych formularzy rekrutacyjnych. 

Ze względu na równowagę punktów na listę podstawową zakwalifikowały się 833 osób, względem planowanych 700. Kandydaci zostaną poinformowani o fakcie zakwalifikowania się na listę podstawową drogą mailową (dotyczy osób które wpisały w formularzu adres mailowy) lub drogą telefoniczną.

Pozostałe osoby, które spełniły warunki kwalifikowalności wpisane zostają na listę rezerwową. Z osobami z listy rezerwowej kontaktować będziemy się mailowo i/lub telefonicznie w przypadku zwiększenia alokacji lub rezygnacji osób z listy podstawowej. 

Kandydatów prosimy o zapoznanie się z ofertą usług dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ i wybór oferty spełniającej warunki Regulaminu projektu (usługa dająca kwalifikacje zawodowe). 

Lista podstawowa

lista podstawowa

Lista rezerwowa  

lista rezerwowa

 

 

informacje dotyczące rozstrzygnięcia 10-go naboru

Szanowni Państwo

Uprzejmie dziękujemy za zainteresowanie projektem, jednocześnie informujemy, że ze względu na dużą liczbę  zgłoszeń do projektu, wyniki rekrutacji będą ogłoszone do dwóch tygodni od zakończenia rekrutacji.

Informacje zastaną do Państwa wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Prosimy o cierpliwość.

Dziękujemy

informacja o zamknięciu rekrutacji

Szanowni Państwo,

zgodnie z § 5.4 Regulaminu rekrutacji informujemy, że w związku z przekroczeniem limitu 700 zarejestrowanych formularzy rekrutacja do projektu zostanie zakończona z końcem dzisiejszego dnia tj. 06.02.2023.

Osoby zakwalifikowane w ramach niniejszego naboru zostaną powiadomione o wyniku rekrutacji e-mailowo i/lub
telefonicznie. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Kandydatki/Kandydata Operator podejmie minimum
jedną ponowną próbę kontaktu telefonicznego i e-mailowego a w razie niepowodzenia i braku kontaktu w ciągu
dalszych 2 dni roboczych będzie mógł usunąć osobę z listy rankingowej i rezerwowej.

Osoby spełniające kryteria formalne, które nie zakwalifikowały się w ramach naboru wpisane są na listę rezerwową i będą automatycznie traktowane jako Kandydaci w kolejnych cyklach naborów.

Listy rankingowe i rezerwowe zostaną opublikowane na stronie internetowej www.wektor.org.pl w postaci
zestawienia numerów Formularzy rekrutacyjnych.

dziesiąty nabór do projektu – informacja o terminie rekrutacji

Od godziny 8:00, 6 lutego 2023 rozpoczynamy nowy nabór do projektu.

Podstawowe zasady rekrutacji znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja, tam również przed rozpoczęciem naboru uruchomimy formularz zgłoszeniowy on-line.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania znajdują się w zakładce Dokumenty 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Uwaga: projekt zawiera zasady preferencyjne m.in. dla kobiet, osób 50+, osób z niskimi kwalifikacjami oraz osób z niepełnosprawnością – serdecznie zapraszamy zwłaszcza przedstawicieli tych grup.

UWAGA: NOWY NABÓR WYMAGA PONOWNEGO ZGŁOSZENIA RÓWNIEŻ W PRZYPADKU, GDY OSOBA JEST NA DOTYCHCZASOWEJ LIŚCIE REZERWOWEJ!