ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/AZP/2022

w przedmiocie realizacji szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych – „Prawo zamówień publicznych z perspektywy oferenta dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej” dla max 190 Uczestników Projektu w ramach projektu „Akademia zamówień publicznych – makroregion III”

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Program szkolenia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/AZP/2022

 w przedmiocie realizacji doradztwa i konsultacji eksperckich w zakresie udziału Podmiotów Ekonomii Społecznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dla 163 Podmiotów Ekonomii Społecznej, których przedstawiciele zostali objęci wsparciem w ramach projektu „Akademia zamówień publicznych – makroregion III”

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Program szkolenia