fbpx

bezpłatne kursy z j. angielskiego oraz z j. niemieckiego

2017.03.01

zapraszmy do udziału w projekcie  „Akademia języków obcych” realizowanym przez firmę ADVANCE

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do osób, które łącznie spełnią następujące warunki:
 1. uczą się lub pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego,
 2. osoby w wieku 25-49 lat o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie, tj. ponadgimnazjalne - kształcenie ukończone na poziomie co najwyżej liceum, liceum profilowanego, technikum, technikum uzupełniającego, zasadniczej szkoły zawodowej) lub osoby w wieku 50 lat i więcej z dowolnym wykształceniem,
Grupę docelową stanowią jednocześnie wyłącznie osoby, które należą do jednej lub więcej z następujących grup:
 1. pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 6 ostatnich miesięcy przed przystąpieniem do projektu, albo
 2. osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy lub osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, albo
 3. osoby z niepełnosprawnościami.

Oferta dla uczestników

 1. 180 godzin kursu j. angielskiego/niemieckiego
 2. grupy składające się z 12 osób
 3. dowolny poziom zaawansowania (A1/A2/B1/B2/C1/C2)
 4. komplet materiałów szkoleniowych: podręcznik + ćwiczenia
 5. darmowy egzamin TOEIC/WiDaF
 

zapraszmy do udziału w projekcie  „Akademia języków obcych” realizowanym przez firmę ADVANCE

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do osób, które łącznie spełnią następujące warunki:

 1. uczą się lub pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego,
 2. osoby w wieku 25-49 lat o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie, tj. ponadgimnazjalne – kształcenie ukończone na poziomie co najwyżej liceum, liceum profilowanego, technikum, technikum uzupełniającego, zasadniczej szkoły zawodowej) lub osoby w wieku 50 lat i więcej z dowolnym wykształceniem,

Grupę docelową stanowią jednocześnie wyłącznie osoby, które należą do jednej lub więcej z następujących grup:

 1. pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 6 ostatnich miesięcy przed przystąpieniem do projektu, albo
 2. osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy lub osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, albo
 3. osoby z niepełnosprawnościami.

Oferta dla uczestników

 1. 180 godzin kursu j. angielskiego/niemieckiego
 2. grupy składające się z 12 osób
 3. dowolny poziom zaawansowania (A1/A2/B1/B2/C1/C2)
 4. komplet materiałów szkoleniowych: podręcznik + ćwiczenia
 5. darmowy egzamin TOEIC/WiDaF

 

Skip to content