Nowy nabór do projektu 2023!

Od godziny 8:00, 6 lutego 2023 rozpoczynamy nowy nabór do projektu.

Podstawowe zasady rekrutacji znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja, tam również przed rozpoczęciem naboru uruchomimy formularz zgłoszeniowy on-line.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania znajdują się w zakładce Dokumenty 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Uwaga: projekt zawiera zasady preferencyjne m.in. dla kobiet, osób 50+, osób z niskimi kwalifikacjami oraz osób z niepełnosprawnością – serdecznie zapraszamy zwłaszcza przedstawicieli tych grup.

UWAGA: NOWY NABÓR WYMAGA PONOWNEGO ZGŁOSZENIA RÓWNIEŻ W PRZYPADKU, GDY OSOBA JEST NA DOTYCHCZASOWEJ LIŚCIE REZERWOWEJ!

Ogłaszamy XXI-ty nabór do projektu „Zawód: PROJECT MANAGER!”

OSTANIA SZNASA!!! Formularz można złożyć do 31 lipca 2022.

UWAGA! NABÓR PRZEDŁUŻONY DO 18 lipca 2022 – ZAPRASZAMY!

termin naboru formularzy:
04.07.2022r.-11.07.2022r.

XXI nabór do projektu dedykowany jest dla kobiet oraz osób z niepełnosprawnościami
(osoby spoza podanej grupy docelowej, które złożą formularz znajdą się na liście rezerwowej)

Przed złożeniem Formularza Rekrutacyjnego prosimy o zapoznanie się z Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny można złożyć:

·       on-line, KLIKNIJ TUTAJ

·       pocztą elektroniczną s.cichon@wektor.org.pl

·       osobiście w biurze projektu,

·       pocztą tradycyjną,

na adres:

Wektor Consulting sp. z o. o.
ul. Adama Mickiewicza 29, biuro A.7.11
40-085 Katowice

Informacja dotycząca I -go naboru do projektu “Południowy Okręg Przedsiębiorczości”

Uprzejmie informujemy, że pierwszy nabór do projektu „Południowy Okręg Przedsiębiorczości” rozpocznie się dnia 11.05.2021.

W zakładce – Dokumenty projektu – umieszczony jest Regulamin Rekrutacji, Formularz Rekrutacyjny i pozostałe dokumenty. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o zapoznanie się w ww. dokumentami.

Formularz Rekrutacyjny można składać od 11 maja 2021r. od. godz. 8:00 w biurze projektu lub wysłać pocztą zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.
Rekrutacja potrwa do 28 maja 2021r. do godz. 16:00.
W pierwszym naborze przewidziane jest zakwalifikowanie 9 Uczestników do udziału w projekcie.

W przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, możliwe jest wydłużenie lub ogłoszenie dodatkowego naboru dokumentów.
W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu możliwe jest skrócenie terminu naboru.
Informacja o terminie zakończenia przyjmowania Formularzy Rekrutacyjnych pojawi się co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

Serdecznie zapraszamy!

Ogłaszamy I -szy nabór do projektu „Zawód: PROJECT MANAGER!”

Ogłaszamy I -szy nabór do projektu „Zawód: PROJECT MANAGER!”

termin naboru: 6 kwiecień 2021 r. – 12 kwiecień 2021 r.

Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji przed złożeniem formularza rekrutacyjnego.

Formularz rekrutacyjny można złożyć:

·       on-line, KLIKNIJ TUTAJ

·       osobiście w biurze projektu,

·       pocztą tradycyjną,

·       pocztą elektroniczną

na adres:

Wektor Consulting sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 29, biuro A.9.20

40-085 Katowice

mail: s.cichon@wektor.org.pl

Formularz złożony przed rozpoczęciem naboru nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacji !

Wydłużamy termin składania dokumentów na ŚCIEŻKĘ B (dotacyjną) do 23 października 2020 r.

Szanowni Państwo termin przyjmowania formularzy wydłużamy do 23 października 2020 r. ŚCIEŻKA B- ŚCIEŻKA DOTACYJNA (dla 12UP) w ramach ścieżki B uczestnicy otrzymają następujące wsparcie:

 • IPD oraz pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe
 • Szkolenie ABC przedsiębiorczości
 • Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej (do 23 050,00 zł)
 • Wsparcie pomostowe (6 miesięcy x max. 1000,00 zł)

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • a) obligatoryjne:
 • bycie osobą pracującą w wieku 18- 29lat [w przypadku osób pracujących zarobki nie przekraczają  wysokości  minimalnego wynagrodzenia]
 • miejsce zamieszkania lub miejsce pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • posiadanie odpowiednich predyspozycji ocenionych przez doradców zawodowych
 • predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, np. osobowościowych, poziomu motywacji, poziomu zaangażowania (dot. ścieżki dotacyjnej)
 • b) premiujące:
 • poziom wykształcenia(ISCED 1-10pkt.,ISCED 2-8pkt.,ISCED 3-6pkt.)
 • Osoba Niepełnosprawna/Kobieta(+5pkt.)
 • byli Uczestnicy  Projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu  tematycznego 9 w RPO (+15pkt)
 • zamieszkujące miasta średnie /tracące funkcje społeczno-gospodarcze (+5pkt.)

Rekrutacja prowadzona jest w następujących etapach: ETAP 1: nabór dokumentów rekrutacyjnych ŚCIEŻKA B (DOTACYJNA)- Formularz rekrutacyjny Załącznik nr 4 Formularz rekrutacyjny- ŚCIEŻKA B wraz z Oświadczeniem o niekaralności Załącznik nr 6 Oświadczenie o niekaralnosci ETAP 2: ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych (wg karty oceny formularza rekrutacyjnego Załącznik nr 5 Karta oceny formularza rekrutacyjnego) Jeżeli formularz zostanie zweryfikowany pozytywnie – kierowany jest do Etapu 3 oceny merytorycznej   ETAP 3: ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych (wg karty oceny formularza rekrutacyjnego) Jeżeli formularz zostanie zweryfikowany pozytywnie – kierowany jest do Etapu 4 rozmowy  z Doradcą Zawodowym.   ETAP 4: rozmowa z Doradcą Zawodowym Dokumenty dotacyjne (zakładka dokumenty projektu). Bardzo proszę o zapoznanie się z Regulaminem REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa WSS aktualizacja 17.07.2020   UWAGA! Formularz rekrutacyjny wraz z opisem planowanej działalności gospodarczej wraz z Oświadczeniem o niekaralności. można dostarczyć: osobiście/poczta polska/kurier/pełnomocnik do Biura projektu tj. ul. Świętej Katarzyny 4, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną, podpisany zeskanowany formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami i z wymaganymi w nim dokumentami, przesłany  na adres maila: e.iwasieczko@wektor.org.pl

Harmonogram wsparcia IPD w dniu 23.09.2020

Harmonogram wsparcia IPD w dniu 23.09.2020:

 

L.p. DATA GODZINA OD – DO DORADCA 1 DORADCA 2 ZAKRES
1 23.09.2020 8:00-9:00 X przeprowadzenia wsparcia  w zakresie identyfikacji potrzeb i określaniu celów (w narzędziu IPD)
2 23.09.2020 8:00-9:00 X
3 23.09.2020 9:00-10:00 X
4 23.09.2020 9:00-10:00 X
5 23.09.2020 10:00-11:00 X
6 23.09.2020 10:00-11:00 X
7 23.09.2020 11:00-12:00 X
8 23.09.2020 11:00-12:00 X
9 23.09.2020 12:00-13:00 X
10 23.09.2020 12:00-13:00 X
11 23.09.2020 13:00-14:00 X
12 23.09.2020 13:00-14:00 X
13 23.09.2020 14:00-15:00 X
14 23.09.2020 14:00-15:00 X
15 23.09.2020 15:00-16:00 X
16 23.09.2020 15:00-16:00 X
17 23.09.2020 16:00-17:00 X
18 23.09.2020 16:00-17:00 X
19 23.09.2020 17:00-18:00 X
20 23.09.2020 17:00-18:00 X
21 23.09.2020 18:00-19:00 X
22 23.09.2020 18:00-19:00 X
23 23.09.2020 19:00-20:00 X
24 23.09.2020 20:00-21:00 X

Harmonogram wsparcia IPD w dniu 18.09.2020:

Harmonogram wsparcia IPD w dniu 18.09.2020:

 

L.p. DATA GODZINA OD – DO Miejsce ZAKRES
1 18.09.2020 8:00-9:00 Mielec, ul. COP-u 3 przeprowadzenia wsparcia  w zakresie identyfikacji potrzeb i określaniu celów (w narzędziu IPD)
2 18.09.2020 9:00-10:00 Mielec, ul. COP-u 3
3 18.09.2020 10:00-11:00 Mielec, ul. COP-u 3
4 18.09.2020 11:00-12:00 Mielec, ul. COP-u 3
5 18.09.2020 12:00-13:00 Mielec, ul. COP-u 3
6 18.09.2020 13:00-14:00 Mielec, ul. COP-u 3

Harmonogram wsparcia IPD 17.09.2020

 

Harmonogram wsparcia IPD 17.09.2020:

 

L.p. DATA GODZINA OD – DO Mielec ZAKRES
1 17.09.2020 8:00-9:00 Mielec, ul. COP-u 3 przeprowadzenia wsparcia  w zakresie identyfikacji potrzeb i określaniu celów (w narzędziu IPD)
2 17.09.2020 9:00-10:00 Mielec, ul. COP-u 3
3 17.09.2020 10:00-11:00 Mielec, ul. COP-u 3
4 17.09.2020 11:00-12:00 Mielec, ul. COP-u
5 17.09.2020 12:00-13:00 Mielec, ul. COP-u 3
6 17.09.2020 13:30-14:30 Mielec, ul. COP-u 3
7 17.09.2020 14:30-15:30 Mielec, ul. COP-u 3
8 17.09.2020 15:30-16:30 Mielec, ul. COP-u 3
9 17.09.2020 16:30-17:30 Mielec, ul. COP-u 3
10 17.09.2020 17:30-18:30 Mielec, ul. COP-u 3
11 17.09.2020 18:30-19:30 Mielec, ul. COP-u 3