fbpx

Aktualizacja regulaminu rekrutacji

2021.06.11

zmianie uległ §10, pkt. 4 -otrzymuje brzmienie: Do projektu planuje się  zakwalifikować 45 osób z najwyższą liczbą punktów. Pozostali kandydaci/tki zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w podziale na 5 edycji po śr. 9 osób. W każdej edycji pierwsze 9 osób z najwyższą liczbą punktów zostanie zakwalifikowane do projektu. Osoby z listy rezerwowej zostaną wpisane na kolejną edycję z pierwszeństwem uczestnictwa – dotyczy kryterium termin głoszenia.

 

Skip to content