fbpx

aktualizacja regulaminu rekrutacji

2021.06.07

zmianie uległ §7, pkt. 2, ppk. b) - otrzymuje brzmienie : "zaliczania testów weryfikujących postępy w nauce oraz egzaminów zewnętrznych; zarejestrowania się na egzamin w terminie do 14 dni od daty zakończenia szkolenia zawodowego / otrzymania vouchera uprawniającego do rejestracji na egzamin oraz poinformowania Beneficjenta o wskazanej dacie egzaminu a także uzyskanego wyniku, w przypadku zdarzeń losowych, na pisemny wniosek złożony do Realizatora projektu,  można wydłużyć termin rejestracji"

poniżej aktualny regulamin rekrutacji

Skip to content