fbpx

aktualizacja Regulaminu Rekrutacji

2020.07.20

celem doprecyzowania grup docelowych w projekcie "Przepis na zmianę" w paragrafie 5 , punkcie 4 dokładnie określono liczbę osób, które będą zakwalifikowane do projektu z poszczególnych grup tj. :

"Rekrutacja do projektu otwarta, ciągała, odbywać się będzie przez minimum 5 dni kalendarzowych – w terminie ogłoszonym na stronie internetowej www.wektor.org.pl , z częstotliwością ponawiania rekrutacji (wznawiania naboru) co najmniej raz w miesiącu, aż do zebrania pełnej grupy UP tj. 100 osób. w tym:

- osoby pracujące  - 30 Uczestników (18 Kobiet, 12 Mężczyzn)

- osoby bezrobotne -  60 Uczestników (36 Kobiet, 24  Mężczyzn)

-osoby bierne zawodowo - 10 Uczestników (6 Kobiet, 4  Mężczyzn)"

regulamin rekrutacji  
Skip to content