fbpx

uzupełnienie listy podstawowej z listy rezerwowej – X nabór

2023.04.21

W związku ze zwolnieniem się miejsc oraz zwiększeniem alokacji (zwiększenia budżetu projektu)

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji §2 pkt. 8:  "Uczestnik/Uczestniczka na liście rezerwowej –osoba znajdująca się na liście rezerwowej projektu, spełniająca kryteria uczestnictwa w projekcie zapisane w §3 niniejszego Regulaminu. Osoba z listy rezerwowej posiada prawo wejścia na listę podstawową w przypadku zwolnienia się miejsca lub w przypadku zwiększenia alokacji (zwiększenia budżetu projektu) również bez konieczności realizacji naboru", 

 

Publikujemy listę podstawową formularzy osób zakwalifikowanych do projektu z listy rezerwowej

Kandydaci zostaną poinformowani o fakcie zakwalifikowania się na listę podstawową drogą mailową (dotyczy osób które wpisały w formularzu adres mailowy) lub drogą telefoniczną.

lista podstawowa
Skip to content