fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/SZDC2/2021

2021.03.01

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/SZDC2/2021 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych (wraz z egzaminem zewnętrznym) dla 4 UP w ramach projektu „Szkolenie dla Ciebie- druga edycja”\

Część A- Kurs prawo jazdy kat. C dla 2 UP (Mielec)

Część B- Kurs Operator koparko-ładowarki (III KL) dla 1 UP (Nisko lub Stalowa Wola)

Część C- kurs Operator koparko-ładowarki (III kl) dla 1UP (Rzeszów)

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać: Pocztą lub  kurierem lub złożyć osobiście  na  adres:  Wektor Consulting sp. z o. o., Biuro projektu: ul.  COP-u 3 (budynek GLF), 39-300 Mielec lub  w  formie  elektronicznej  w  postaci  skanu  na  adres:  e.iwasieczko@wektor.org.pl lub przez bazę konkurencyjności. Na kopercie z ofertą lub tytule wiadomości  e-mail należy podać nr zapytania ofertowego : 04/SZDC2/2021. Termin składania ofert upływa 08.03.2021 r. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Treść zapytania ofertowego->04 zapytanie ofertowe wraz z załącznikami  
Skip to content