ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/AZP/2022

w przedmiocie realizacji szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych – „Prawo zamówień publicznych z perspektywy oferenta dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej” dla max 190 Uczestników Projektu w ramach projektu „Akademia zamówień publicznych – makroregion III”

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Program szkolenia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/AZP/2022

 w przedmiocie realizacji doradztwa i konsultacji eksperckich w zakresie udziału Podmiotów Ekonomii Społecznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dla 163 Podmiotów Ekonomii Społecznej, których przedstawiciele zostali objęci wsparciem w ramach projektu „Akademia zamówień publicznych – makroregion III”

zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Program szkolenia

Ogłaszamy XX-ty nabór do projektu „Zawód: PROJECT MANAGER!”

UWAGA! NABÓR PRZEDŁUŻONY DO 3 lipca 2022 – ZAPRASZAMY!

termin naboru formularzy:
11.06.2022r.-19.06.2022r.

XX nabór do projektu dedykowany jest dla kobiet oraz osób z niepełnosprawnościami
(osoby spoza podanej grupy docelowej, które złożą formularz znajdą się na liście rezerwowej)

Przed złożeniem Formularza Rekrutacyjnego prosimy o zapoznanie się z Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny można złożyć:

·       on-line, KLIKNIJ TUTAJ

·       pocztą elektroniczną s.cichon@wektor.org.pl

·       osobiście w biurze projektu,

·       pocztą tradycyjną,

na adres:

Wektor Consulting sp. z o. o.
ul. Adama Mickiewicza 29, biuro A.7.11
40-085 Katowice