LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU „ZAINWESTUJ W SIEBIE” (rok 2022)

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się

LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

W RAMACH PROJEKTU „ZAINWESTUJ W SIEBIE” (nabór dodatkowy w 2022 roku)

Lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania —www

Wyniki oceny formalnej złożonych biznesplanów (w roku 2022)

Katowice, 06.04.2022 r.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH

W RAMACH PROJEKTU „ZAINWESTUJ W SIEBIE”

Lp. Indywidualny numer zgłoszeniowy Uczestniczki/Uczestnika projektu Numer Biznesplanu Rekomendacja do oceny merytorycznej TAK/NIE UWAGI
1 1/ZWS/2022 2/BP/ZWS/2022   TAK Brak uwag
2 2/ZWS/2022 1/BP/ZWS/2022  TAK Brak uwag

Biznesplany zostały przekazane do oceny merytorycznej.