(częściowe) rozstrzygnięcie ogłoszenia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZWS/KURSY/2022 w przedmiocie realizacji kursów zawodowych w ramach projektu „Zainwestuj w siebie”

Rozstrzygnięcie części I: kurs prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją przysp. uzupeł. Dla części: „kurs prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją przysp. uzupeł.” została wybrana oferta

Nazwa podmiotu: Ośrodek Szkoleniowo-Usługowy „RAJD” Ryszard Walc Miejscowość: Radzionków Cena 5999,00 PLN, oferta uzyskała 50,00 punktów.

Rozstrzygnięcie części I: kurs koparki i ładowarki jednonaczyniowej Dla części: „kurs koparki i ładowarki jednonaczyniowej” nie wybrano żadnej oferty.

REKRUTACJA do VI -go naboru do projektu “Południowy Okręg Przedsiębiorczości”

INFORMACJA
Szósty nabór do projektu „Południowy Okręg Przedsiębiorczości” został przedłużony do 28.02.2022

Uprzejmie informujemy, że szósty i zarazem ostatni nabór do projektu „Południowy Okręg Przedsiębiorczości” rozpocznie się dnia 07.02.2022.

Do projektu zapraszamy w szczególności osoby z niepełnosprawnością !
(osoby posiadające orzeczenie uzyskają dodatkowe punkty przy rekrutacji).

W zakładce – Dokumenty projektu – umieszczony jest Regulamin Rekrutacji, Formularz Rekrutacyjny i pozostałe dokumenty. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o zapoznanie się w ww. dokumentami.

Formularz Rekrutacyjny można składać od 7 lutego 2022r. od. godz. 8:00 w biurze projektu lub wysłać pocztą zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.
Rekrutacja potrwa do 24 lutego 2022r. do godz. 16:00.
W szóstym naborze przewidziane jest zakwalifikowanie min. 9 Uczestników do udziału w projekcie.

PRZED ZŁOŻENIEM LUB WYSŁANIEM FORMULARZA REKRUTACYJNEGO UPRZEJMIE PROSIMY O KONTAKT TELFONICZNY: 530 293 680

W przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, możliwe jest wydłużenie lub ogłoszenie dodatkowego naboru dokumentów.
W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu możliwe jest skrócenie terminu naboru.
Informacja o terminie zakończenia przyjmowania Formularzy Rekrutacyjnych pojawi się co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

Serdecznie zapraszamy!

2 nabór w 2022 roku na ścieżkę szkoleniową w terminie 24.01.2022-06.02.2022

Ścieżka szkoleniowa skierowana w pierwszej kolejności do osób zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia.

Formularz rekrutacyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 1a do niniejszego Regulaminu (Ścieżka szkoleniowa)Załącznik nr 1a Formularz rekrutacyjny (Ścieżka szkoleniowa)Pobierz

Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie, którego wzór stanowi załącznik nr do niniejszego Regulaminu.Załącznik nr 7 Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekciePobierz

Udostępniamy Państwu również Formularz onlineKLIKNIJ TUTAJ

Kontake.iwasieczko@wektor.org.pl, tel. 574-433-044

Do udziału w projekcie zapraszamy i zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami oraz kobiety.

Ogłaszamy XV-ty nabór do projektu „Zawód: PROJECT MANAGER!”

XV nabór do projektu dedykowany jest tylko dla osób z niepełnosprawnościami

termin naboru formularzy:
22.01.2022-08.02.2022r.

Przed złożeniem Formularza Rekrutacyjnego prosimy o zapoznanie się z Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny można złożyć:

·       on-line, KLIKNIJ TUTAJ

·       pocztą elektroniczną s.cichon@wektor.org.pl

·       osobiście w biurze projektu,

·       pocztą tradycyjną,

na adres:

Wektor Consulting sp. z o. o.
ul. Adama Mickiewicza 29, biuro A.7.11
40-085 Katowice