Nabór na ścieżkę dotacyjną

W związku z nagłą rezygnacją 1 Uczestnika/Uczestniczki planujemy nabór dodatkowy (uzupełniający) na ścieżkę dotacyjną.

Dodatkowy nabór na ścieżkę dotacyjną, celem wyłonienia 1 UP prowadzony będzie 22-28.12.2021 r.
Ścieżka dotacyjna skierowana w pierwszej kolejności do osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu)

a. wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej oraz szkoleniowe przygotowanie do samodzielnego
założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (23 050,00 PLN)

b. wsparcie pomostowe (6 miesięcy x 2600,00 PLN)

c. wsparcie pomostowe przedłużone (6 miesięcy x 2600,00 PLN)

W zakładce DOKUMENTY do wglądu

Formularz rekrutacyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 1b do niniejszego Regulaminu,
w którym Kandydaci/tki opiszą m.in. pomysł na firmę i jej profil, swoją wiedzę i doświadczenie (formalne i nieformalne) w zakresie planowanej do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz złożą obligatoryjne oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (Ścieżka dotacyjna)

Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie, którego wzór stanowi załącznik nr do niniejszego Regulaminu.

Kontakt: email: e.iwasieczko@wektor.org.pl, tel. 574-433-044

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

  • osoby niepełnosprawne;
  • kobiety;
  • pracowników/byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących)

Termin naborów biznesplanów – V nabór

Planowany termin naborów biznesplanów: 03.01.2021-21.01.2022 pod warunkiem zakończenia realizacji wsparcia eksperta dotacyjnego (4h).

Ze względu na zmiany w harmonogramie spotkań z ekspertem dotacyjnym termin naborów biznesplanów został wydłużony do 26.01.2022

Wzór biznesplanu oraz załączniki znajdują się w zakładce „Dokumenty do Biznesplanu”https://www.wektor.org.pl/projekty/poludniowy-okreg-przedsiebiorczosci/dokumenty-do-biznesplanu/

Biznesplan można składać zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO „Południowy Okręg Przedsiębiorczości” §3 pkt. 8-10.

Rozstrzygnięcie (częściowe) ogłoszenia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZWS/KURSY/2021

Wybrane oferty

  1. Na realizację Części I- Kurs kosmetyczny dla max. 2 UP-
    brak rozstrzygnięcia, brak ofert spełniających warunki zapytania ofertowego. 
  2. Na realizację  Części II- Kurs fryzjer/barber dla max. 1 UP- brak rozstrzygnięcia, brak ofert spełniających warunki zapytania ofertowego.
  3. Na realizację Części III- Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG, MAG I MMA dla max. 1 UP- Białecki Sp. z o. o., ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice, cena brutto za 1 UP-5700,00 zł, przyznane punkty: 100,00 pkt.
  4. Na realizację Części IV- Kursu operatora koparkoładowarki wszystkie kl. III + koparki jednonaczyniowe do 25 ton kl. III  dla max. 11 UP- Białecki Sp. z o. o., ul. Tadeusza Kościuszki 341, 40-690 Katowice, cena brutto za 1 UP-3800,00 zł, przyznane punkty: 100,00 pkt.

Informacja o planowanym dodatkowym naborze na ścieżkę dotacyjną

W związku z nagłą rezygnacją 1 Uczestnika/Uczestniczki planujemy nabór dodatkowy (uzupełniający) na ścieżkę dotacyjną.

Dodatkowy nabór na ścieżkę dotacyjną, celem wyłonienia 1 UP planowany na 22-28.12.2021 r.
Ścieżka dotacyjna skierowana w pierwszej kolejności do osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu)

a. wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej oraz szkoleniowe przygotowanie do samodzielnego
założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (23 050,00 PLN)

b. wsparcie pomostowe (6 miesięcy x 2600,00 PLN)

c. wsparcie pomostowe przedłużone (6 miesięcy x 2600,00 PLN)

W zakładce DOKUMENTY do wglądu