3 nabór na ścieżkę szkoleniową wydłużamy do 10.10.2021

Ścieżka szkoleniowa skierowana w pierwszej kolejności do osób zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia.

Formularz rekrutacyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 1a do niniejszego Regulaminu (Ścieżka szkoleniowa)

Udostępniamy Państwu również Formularz online KLIKNIJ TUTAJ

Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie, którego wzór stanowi załącznik nr do niniejszego Regulaminu.

Kontake.iwasieczko@wektor.org.pl, tel. 574-433-044

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

  • osoby niepełnosprawne;
  • kobiety;
  • pracowników/byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących)

Informacje o kryteriach i formach wsparcia zawarte w regulaminie, dostępnym poniżej oraz w zakładce DOKUMENTY

Termin naborów biznesplanów – III nabór

Planowany termin naborów biznesplanów: 04-18.10.2021 pod warunkiem zakończenia realizacji wsparcia eksperta dotacyjnego (4h).

Wzór biznesplanu oraz załączniki znajdują się w zakładce „Dokumenty do Biznesplanu”

Biznesplan można składać zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO „Południowy Okręg Przedsiębiorczości” §3 pkt. 8-10.

Ogłaszamy X-ty nabór do projektu „Zawód: PROJECT MANAGER!”

termin naboru formularzy:
1-17 październik 2021 r.

Przed złożeniem Formularza Rekrutacyjnego prosimy o zapoznanie się z Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny można złożyć:

·       on-line, KLIKNIJ TUTAJ

·       pocztą elektroniczną s.cichon@wektor.org.pl

·       osobiście w biurze projektu,

·       pocztą tradycyjną,

na adres:

Wektor Consulting sp. z o. o.
ul. Adama Mickiewicza 29, biuro A.7.11
40-085 Katowice

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 34/PNZ/2020

zapraszamy do złożenia oferty na zapytanie ofertowe nr 34/PNZ/2020 w przedmiocie realizacji Szkolenia na kierowcę kat. D (po kat. C) i kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną na przewóz osób wraz z opłatą pierwszych egzaminów państwowych   w ramach projektu  „Przepis na zmianę”

poniżej treść zapytania wraz z załącznikami