ZAPYTANIE OFERTOWE nr 28/PNZ/2020

zapraszamy do złożenia oferty na zapytanie ofertowe nr 28/PNZ/2020 w przedmiocie realizacji Kursu operatora ładowarki jednonaczyniowej, klasa I (wraz z modułem klasy III)  z przygotowaniem do egzaminu i opłaceniem egzaminu realizowanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (dalej IMBiGS).   w ramach projektu  „Przepis na zmianę”

poniżej treść zapytania wraz z załącznikami

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/PNZ/2020

zapraszamy do złożenia oferty na zapytanie ofertowe nr 27/PNZ/2020 w przedmiocie realizacji Szkolenia na kierowcę kat. C, z kat. CE i kwalifikacją wstępną przyspieszoną na przewóz rzeczy  wraz z opłatą pierwszych egzaminów państwowych   w ramach projektu  „Przepis na zmianę”

poniżej treść zapytania wraz z załącznikami

Lista rankingowa – XXVI nabór do projektu

Szanowni Kandydaci!

Dziękujemy za  zainteresowanie projektem „Przepis na zmianę”.

Łącznie do projektu zakwalifikowało się 1 osoba.

Publikujemy listy podstawowe:

dla osób bezrobotnych:

N/PNZ/100

Na wskazane przez Państwa nr telefonów będziemy się kontaktować, celem umówienia Państwa na indywidualne doradztwo zawodowe  – IPD

harmonogram szkolenia „Prawo zamówień publicznych z perspektywy oferenta dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej”

szkolenie będzie realizowane w trybie on-line w terminie:

27.07.2021, w godz. 09:00 – 14:00 (6 h dydaktycznych)

28.07.2021, w godz. 09:00 – 14:00 (6 h dydaktycznych)

29.07.2021, w godz. 09:00 – 14:00 (6 h dydaktycznych)

30.07.2021, w godz. 09:00 – 14:00 (6 h dydaktycznych)

Ogłaszamy XXVII nabór do projektu „Przepis na zmianę”

Ogłaszamy dwudziesty siódmy nabór do projektu „Przepis na zmianę”

termin naboru : od 27.07.2021 r. do 03.08.2021 r.

Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulamin rekrutacji

oraz uzupełnienie i przesłanie do biura projektu

Formularz rekrutacyjny (pdf), Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny , można osobiście dostarczyć do biura projektu, wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną

adres:

biuro projektu „Przepis na zmianę

Wektor Consulting sp. z o. o.

Ul. Mickiewicza 29, biuro A.6.13.

40-085 Katowice

Mail: b.dzialo@wektor.org.pl

Informacja dotycząca III -go naboru do projektu “Południowy Okręg Przedsiębiorczości”

Uprzejmie informujemy, że trzeci nabór do projektu „Południowy Okręg Przedsiębiorczości” rozpocznie się dnia 30.07.2021.

W zakładce – Dokumenty projektu – umieszczony jest Regulamin Rekrutacji, Formularz Rekrutacyjny i pozostałe dokumenty. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o zapoznanie się w ww. dokumentami.

Formularz Rekrutacyjny można składać od 30 lipa 2021r. od. godz. 8:00 w biurze projektu lub wysłać pocztą zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.
Rekrutacja potrwa do 18 sierpnia 2021r. do godz. 16:00.
W trzecim naborze przewidziane jest zakwalifikowanie min. 9 Uczestników do udziału w projekcie.

PRZED ZŁOŻENIEM LUB WYSŁANIEM FORMULARZA REKRUTACYJNEGO UPRZEJMIE PROSIMY O KONTAKT TELFONICZNY: 530 293 680

W przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, możliwe jest wydłużenie lub ogłoszenie dodatkowego naboru dokumentów.
W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu możliwe jest skrócenie terminu naboru.
Informacja o terminie zakończenia przyjmowania Formularzy Rekrutacyjnych pojawi się co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

Serdecznie zapraszamy!